ทำไมต้องใช้ Wireshark กับระบบเครือข่าย

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

ทำไมต้องใช้ Wireshark กับระบบเครือข่าย

     ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็เริ่มมีความซับซ้อนและแก้ไขได้ยาก จนบางครั้งผู้ดูแลระบบก็ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไร เพราะนอกจากจะมีอุปกรณ์หลายประเภทที่เชื่อมต่อเข้ามามากขึ้นแล้ว  ข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายยังไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ทำให้การแก้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการคาดเดาว่าจะเป็นจากสาเหตุโน่น นี่ นั่น ก็งมไป แก้ไป สุดท้ายก็แก้อาการหนึ่งได้ ก็เจออีกอาการหนึ่งเข้ามาแทน

     ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมประเภท Sniffer เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายได้อย่างตรงจุด ไม่ต้องเดา ไม่ต้องลองสุ่ม หรือลองผิดลองถูกอีก ซึ่งโปรแกรมว่านี้ก็คือเจ้า Wireshark นั่นเอง

Wireshark Training 02