Wireshark เป็นโปรแกรม Sniffer ทำหน้าที่ดักจับแพ็กเก็ตที่วิ่งในระบบเครือข่าย เพื่อนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของแพ็กเก็ตได้อย่างลึกซึ้ง

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

นำเสนอบทความทางด้าน Wireshark สำหรับ Admin เพื่อการเรียนรู้ การศึกษางานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     Wireshark เปรียบเสมือนดวงตาพิเศษที่มองเห็นการทำงานของระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ตรวจสอบช่องโหว่ แก้ปัญหา และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

     (มาถึงตรงนี้ หลายคนคงอยากรู้จักเจ้า Wireshark มากขึ้นแล้วล่ะสิ)

     Wireshark เป็นโปรแกรม Sniffer ทำหน้าที่ดักจับแพ็กเก็ตที่วิ่งในระบบเครือข่าย เพื่อนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของแพ็กเก็ตได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบถึงช่องโหว่ของระบบ การโจมตีจาก Hacker หรือความผิดพลาดและข้อบกพร่องของเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

wireshark training

          นอกจากการแก้ปัญหาแล้ว Wireshark ยังช่วยในเรื่องของการออกแบบและปรับปรุงค่าการทำงานในระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

ดาวน์โหลดบทความ

     ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็เริ่มมีความซับซ้อนและแก้ไขได้ยาก จนบางครั้งผู้ดูแลระบบก็ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไร เพราะนอกจากจะมีอุปกรณ์หลายประเภทที่เชื่อมต่อเข้ามามากขึ้นแล้ว  ข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายยังไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ทำให้การแก้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการคาดเดาว่าจะเป็นจากสาเหตุโน่น นี่ นั่น ก็งมไป แก้ไป สุดท้ายก็แก้อาการหนึ่งได้ ก็เจออีกอาการหนึ่งเข้ามาแทน

     ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมประเภท Sniffer เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายได้อย่างตรงจุด ไม่ต้องเดา ไม่ต้องลองสุ่ม หรือลองผิดลองถูกอีก ซึ่งโปรแกรมว่านี้ก็คือเจ้า Wireshark นั่นเอง

Wireshark Training 02