Window Server : เรื่องกำหนด Permission ครับ คือต้องการหนดให้ผู้ใช้งานเข้ามาแก้ไขหรือเขียนไฟล์ Excel ได้แต่ลบไม่ได้ ต้องทำยังงัย

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

Window Server : เรื่องกำหนด Permission ครับ คือต้องการหนดให้ผู้ใช้งานเข้ามาแก้ไขหรือเขียนไฟล์ Excel ได้แต่ลบไม่ได้ ต้องทำยังงัย

ผู้เข้าอบรม Windows Server

คำถาม : เรียนอาจารย์ ผมมีปัญหาเรื่องการกำหนด Permission ครับ Windows server ต้องการหนดให้ผู้ใช้งานเข้ามาแก้ไขหรือเขียนไฟล์ Excel ได้แต่ลบไม่ได้ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ผมลองด้วยตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้ซักทีครับ

คำตอบ : ต้องมองสองส่วนคือสิทธิ์ของโฟลเดอร์ ก็กำหนด permission ให้เข้าโฟลเดอร์ได้อย่างเดียว ห้ามลบ สิทธิ์ก็คือ Read สำหรับโฟลเดอร์ จากนั้นก็มองสิทธิ์ของไฟล์ครับ สำหรับไฟล์ก็คือให้เขียนได้ แก้ไขข้อมูลในไฟล์ได้ แต่ห้ามลบไฟล์ ก็กำหนด Permission ให้เป็น Read, Write, Modify แต่ไม่ให้ Delete ครับ

สิ่งสำคัญคือ ต้องมองว่าสิทธิ์มีสองส่วน คือ สิทธิ์ของไฟล์ และสิทธิ์ของโฟลเดอร์ อย่ามองเป็นสิทธิ์ของโฟลเดอร์แล้วพยายามไปเซ็ตให้มีผลกับไฟล์ครับ ไม่อย่างนั้นจะกำหนดยังไงก็ไม่ได้ครับ

NetworkingTraining 011