บันทึกการถาม-ตอบปัญหา Windows Server

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

คุณ Panupan 

คำถาม: รบกวนสอบถามเกียวกับ Active Directory ครับ กรณีที่โปรโมต Domain ไปแล้ว เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อ Domain ที่โปรโมตไปสามารถทำได้ไหมครับ?

คำตอบ : สามารถทำได้ครับ โดยต้องไปสร้างโซนของ Domain ใหม่ก่อน โดย Schema และ Record ต่างๆ ต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ แล้วใช้คำสั่ง rendom /list เพื่อสร้างไฟล์ domainlist.xml ขึ้นมา ไฟล์นี้จะอยู่ที่โฟลเดอร์ Administrator ของเรา

 

001

 

เปิดไฟล์ domainlist.xml ด้วย Text Editor แล้วไล่เปลี่ยนชื่อ domain เก่าเป็น domain ใหม่แทนลงไปให้หมด เสร็จแล้วพิมพ์ 3 คำสั่งนี้ด้วยสิทธิ์ของ Enterprise Admin ดังนี้

คำสั่งที่ 1 rendom /upload

002

คำสั่งที่ 2 rendom /prepare

003

คำสั่งที่ 3 rendom /execute

004 

***ทุกคำสั่งต้องไม่มี Error แล้ว Windows Server จะ reboot ประมาณ 2 ครั้ง เป็นอันเสร็จครับ อาจต้องรอสักหน่อยเพื่อรอ DNS อัปเดตให้สมบูรณ์ด้วย