MikroTik: ต้องการให้แต่ละห้องมี Router และต้องการใส่ User name กับ Password ไว้ที่ Router เพื่อให้จับสัญญาณเน็ตภายในห้องได้โดยไม่ต้อง Login ด้วย User name และ Password ทำได้หรือไม่ อย่างไร

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

MikroTik: ต้องการให้แต่ละห้องมี Router และต้องการใส่ User name กับ Password ไว้ที่ Router เพื่อให้จับสัญญาณเน็ตภายในห้องได้โดยไม่ต้อง Login ด้วย User name และ Password ทำได้หรือไม่ อย่างไร

คุณ ธีรพล

คำถาม : ผมซื้อ mikrotik จากที่นี่นะครับ และอาจารย์หมู เป็นคน set การตั้งค่าต่างๆ ใน mikrotik ผมเป็นหอพัก 7 ชั้น ซึ่งแต่ละขั้นจะมี Access Point 3 ตัว โดยให้ ผู้ใช้งานใช้งาน เป็นแบบ hotspot ผู้ใช้งานจะออกเน็ต ต้องทำการ log in ใส่ user name กับ Password ผมอยากสอบถามว่า

          1.ถ้าผมต้องการให้แต่ละห้องมี Router ภายในห้องพัก และใส่ User name กับ Password ไว้ที่ Router ในแต่ละห้อง โดยที่เวลาคนใช้งานก็จับสัญญาณภายในห้องตัวเอง แต่ไม่ต้อง Login ใส่ User name แล้ว (คือจับสัญญาณ WiFi แล้วใส่ Password ของตัว Router แล้วออกเน็ตได้เลย) สามารถทำได้ไหมครับ

          2.ถ้าทำได้ อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีด้วยครับ

          3.ถ้าเราใส่ Router ไปในทุกๆ ห้องพัก ห้องที่ติดๆกัน จะมีปัญหาเรื่อง Channel ชนกันไหมครับ ถ้ามี ช่วยแนะวิธีแก้ไขด้วยครับ

คำตอบ : ผมขอตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

          1.สามารถใช้ Mikrotik รุ่นที่มี AP ทำได้ครับ

          2.ก็ต้องใช้ Mikrotik รุ่นที่มี AP เปิดตัว Wireless ซึ่งในตัว Mikrotik จะมีความสามารถทำ Personal Preshare key ทำให้เวลาสัญญาณเกิดข้ามไปที่ห้องอื่นเค้าก็ไม่สามารถใช้ Password เค้าไปเกาะที่ตัวอื่นได้ครับ ต้องเกาะแค่ห้องของตัวเองเท่านั้น

          3.มีปัญหาแน่นอนครับ ถ้าทำวิธีนี้ควรใช้คลื่น 5G แต่ถ้าใช้ 2.4G ต้องใช้สลับ Channel ดีๆ อาจต้องใช้ัพวกโปรแกรม INSSID หรือพวกช่วยวิเคราะห์คลื่นสัญญาณเข้ามาช่วย ไม่อย่างนั้นก็ต้องไปใช้คลื่น 5G ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหา Channel ชนกันครับ อีกวิธีคือ จำกัดความแรงของคลื่นไว้ในขอบเขตของห้องครับ