บทความ MikroTik สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน MikroTik

98/29 ถนนโพธิ์แก้ว
นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม.

บทความ MikroTik

          MikroTik Router เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบและยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้ค่อนข้างอิสระ จึงทำให้ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการนำไปใช้งานในระบบเครือข่ายทั้งในระดับบุคคลหรือองค์กร ซึ่งอุปกรณ์ของ MikroTik ก็จะมีหลากหลายรุ่นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือการรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันไป

         วันนี้เราจะมาแนะนำและเปรียบเทียบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานในระบบเครือข่ายขนาดกลาง เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าระบบเครือข่ายของท่านนั้นต้องใช้อุปกรณ์รุ่นไหนถึงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของท่าน โดยเราจะมาเปรียบเทียบ MikroTik รุ่น RB450G, RB850Gx2 และน้องใหม่ล่าสุด RB3011UiAS-RM เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

          ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วว่าด้วยการเก็บ Log ผ่าน Flash Drive นั้น เราสามารถเก็บหมายเลข IP Address ของเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการติดต่อไป ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับการตรวจว่าเครือข่ายของเราติดต่อไปยังเว็บไซต์ใดบ้าง ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการเก็บLog เป็นURLของเว็บไซต์ปลายทางที่เครือข่ายของเราติดต่อออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในนั้นเอง โดยมีวิธีการดังนี้

  1. เข้า MikroTik ผ่านโปรแกรม Winbox
  2. คลิกคำสั่ง IP แล้วคลิกเลือก Web Proxy จะปรากฏหน้าต่าง Web Proxy Settings ให้คลิกเลือก Enabled และที่ช่อง Port ตั้งเป็น 8080 จากนั้นคลิกปุ่ม OK

การเก็บ Log แบบ URL ด้วย Web Proxy

 

 

การเก็บ Log ของ MikroTik Router สามารถเก็บได้ด้วยความจำภายในตัวของ MikroTik แต่ไม่สามารถเก็บได้ครบตามจำนวนวัน ที่ทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กำหนดไว้ เนื่องจากพื้นที่ในหน่วยความจำมีให้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการที่เราจะเก็บให้ครบตามวันที่ทางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กำหนดไว้ จึงจำเป็นจะต้องจัดเก็บไปไว้ยังอุปกรณ์อื่น ซึ่งสามารถเก็บได้หลายช่องทาง วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเก็บ Log ผ่าน Flash Drive โดยวิธีการมี ดังนี้

1. คอนฟิก MikroTik ด้วยโปรแกรม Winbox เมื่อเข้าโปรแกรมมาแล้วให้ทำการเชื่อมต่อ Flash Drive เข้ากับตัวเครื่อง MikroTik (รุ่นที่นำมาเป็นตัวอย่างคือ RB751U-2HnD เพราะรุ่นนี้จะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ USB มาให้ในตัว) จากนั้นไปที่คำสั่ง System > Disks จะปรากฏหน้าต่าง Disk List ขึ้นมา โดยจะมีข้อมูลของ Flash Drive ที่เราได้เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา ให้ทำการคลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิกคำสั่ง Eject Drive แล้วคลิกคำสั่ง Format Drive จะปรากฏหน้าต่าง Format Drive ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Start แล้วรอจนกว่าจะทำการ Format เสร็จเรียบร้อย เพียงเท่านี้ Flash Drive ก็จะพร้อมใช้งานแล้ว

โดยปกติแล้วหากเราใช้งาน Hotspot โดยใช้ User จาก MikroTik จะสามารถกำหนด Share User ใน User Profiles ได้เลย แต่หากเข้าใช้งานผ่าน User Manager ถึงแม้ว่าเราจะกำหนดการ Share User ใน Profile ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็จะยังไม่สามารถกำหนดให้หนึ่ง User เข้าใช้งานหลายเครื่องพร้อมกันได้ เพราะเราจำเป็นจะต้องทำการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใน Hotspot ของเครื่อง MikroTik เสียก่อน โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. เข้าไปที่ MikroTik ไปที่คำสั่ง IP > Hotspot คลิกที่แท็บ User Profiles คลิกที่ปุ่ม + เพื่อสร้าง Profile ที่ต้องการจะกำหนดค่าการใช้งาน ที่ช่อง Name ตั้งชื่อตามที่ต้องการ (ตัวอย่างนี้จะตั้งชื่อเป็น Share Userman 2 ) ที่ช่อง Shared Users ให้เรากำหนดจำนวนที่ต้องการจะ Share User ว่าให้ใช้งานได้พร้อมกันกี่เครื่อง (ตัวอย่างนี้เป็น Share User : 2) จากนั้นคลิกปุ่ม OK (ส่วนของช่องอื่นๆ เราจะกำหนดการใช้งานผ่าน User Manager)

 

     การตรวจสอบเครื่องที่เข้ามาใช้งานภายในระบบเครือข่าย โดยการที่เครื่องนั้น Fix IP เข้ามาแทนการรับ DHCP จาก MikroTik และวิธีการดูการใช้งาน Bandwidth ของเครืองภายในระบบเครือข่าย โดยปกติเครื่องที่ตั้งรับ IP แบบอัตโนมัติ หรือขอรับ IP จาก DHCP Server เราสามารถตรวจสอบเครื่องที่เข้ามารับ IP จาก DHCP ของ MikroTik ได้ที่เมนูคำสั่ง IP จากนั้นก็คลิกเลือก DCHP Server ที่แท็บ Leases แต่สำหรับบางเครื่องที่ทำการ Fix IP เพื่อเข้ามายังเครือข่าย ในหน้าต่างของ DHCP Server จะไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเครื่องไหนหรือ IP อะไรเข้ามาใช้ในระบบเครือข่ายของเรา 

     ดังนั้นหากต้องการตรวจสอบข้อมูลก็สามารถดูได้ที่

1. เมนูคำสั่ง IP คลิกที่คำสั่ง Firewall ที่แท็บ Connections ก็จะแสดงหมายเลข IP ของครื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้งานและยังสามารถบอกได้ด้วยว่ากำลังทำการติดต่อกับ IP หมายเลขอะไรและติดต่อด้วย Port อะไรบ้างอีกด้วย

การคอนฟิก MikroTik, การดูการใช้งาน Bandwidth MikroTik

 

 

Queue ใน  MikroTik คือการกำหนดระบบจราจรในการส่งละรับข้อมูล (Traffic Shaping) หรือการกำหนดแบนด์วิดท์ให้เหมาะสมกับความเร็วในช่วงเวลาของการใช้งานของอินเตอร์เน็ตที่เรามีอยู่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอินเตอร์เน็ตและเป็นการบริหารการใช้งานแบนด์วิดท์ให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

โดยสามารถกำหนดรูปแบบการตั้งค่าต่างๆ ได้ตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเรานั้นเอง

  • Packet mark (เลือกแพ็คเกตที่ต้องการจะกำหนดแบนด์วิดท์ เช่น file.exe, .mp4 หรือ websiteต่างๆ  youtube, pantip เป็นต้น โดยจะมาจากการสร้าง Firewall>Mangle ที่เราได้สร้างไว้)
  • Priority ลำดับความสำคัญในการใช้งานแบนด์วิดท์ ในกรณีมี Queue หลายอันและคล้ายกัน จะให้เลข 8 มีค่าความสำคัญมากที่สุดและเลข 1 มีค่าความสำคัญต่ำที่สุดนั้นเอง

การคอนฟิก MikroTik อบรมการคอนฟิก MikroTik Queue

 

โดยปกติแล้ว Interface ของ Port Ether ใน MikroTik จะไม่ได้ทำงานร่วมกัน โดยจะแยกการทำงานออกจากกัน ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะทำให้แต่ละ Port สามารถทำงานร่วมกันได้ เราต้องทำการร่วมให้เป็น Interface เดียวกัน ด้วยคำสั่ง Bridge ดังนี้
 
1. Connect เข้า MikroTik ( ในตัวอย่างนี้จะใช้รุ่น RB750 GL ) ผ่านโปรแกรม Winbox แล้วเลือกที่เมนูคำสั่ง Bridge จะปรากฏหน้าต่าง Bridge
ที่แท็บ Bridge คลิกปุ่ม + จะได้หน้าต่าง New Interface ที่แท็บ General ช่อง Name ตั้งชื่อ Bridge ที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้จะใช้ค่าเดิม bridge 1 จากนั้นคลิกปุ่ม OK
 
การคอนฟิก Bridge เพื่อรวมการทำงานของ Port ให้อยู่ใน Interface เดียวกัน
 

2. เมื่อสร้าง bridge 1 เสร็จแล้ว ถัดไปจะทำการเชื่อมต่อ Port ต่างๆ ที่ต้องการให้มาทำงานบน Interface เดียวกัน ดังนั้นที่หน้าต่าง Bridge ให้คลิกเลือกที่แท็บ Ports คลิกปุ่ม + จะปรากฏหน้าต่าง New Bridge Port ที่แท็บ General ที่ช่อง Interface ให้เลือก Port ที่ต้องการ ในที่นี้คือ ether 2 ที่ช่อง Bridge เลือก bridge 1 ที่เราได้สร้างไว้เพื่อร่วม Port เข้าด้วยกัน จากนั้นคลิกปุ่ม OK

2. เมื่อสร้าง bridge1 เสร็จแล้ว เราจะมาทำการเชื่อมต่อ Port ต่างๆ ที่ต้องการให้มาทำงานบน Interface เดียวกัน ที่หน้าต่าง Bridge เลือกไปที่แท็บ Ports คลิกปุ่ม + จะปรากฏหน้าต่าง New Bridge Port ที่แท็บ General ช่อง Interface เลือก Port ที่เราต้องการ ในตัวอย่างนี้คือ ether2 ที่ช่อง Bridge เลือก Bridge ที่เราสร้างไว้เพื่อร่วม Port เข้าด้วยกัน จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

MikroTik คือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้าน Computer Network ต่างๆ เช่น Router, Switch หรือ Access Point เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดของ MikroTik ก็คือ Router นั่นเอง เนื่องจากเป็น Router ที่รวมเอาความสามารถต่างๆ ไว้มากมาย เช่น
 
การอัพเกรด หรือรีเซ็ทค่าคอนฟิก MikroTik ด้วยโปรแกรม Netinstall (สำหรับ MikroTik เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป) ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Winbox มีขั้นตอนการกำหนดค่า ดังนี้
 
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Netinstall ได้ที่ http://www.mikrotik.com/download
 
2. ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นของ Mikrotik ได้ที่ http://www.mikrotik.com/download แล้วเลือกรุ่นที่ที่ตรงกับ Mikrotik ของเรา ในตัวอย่างนี้จะเป็นรุ่น RB850Gx2
 
3.กำหนด IP Address เครื่อง Computer หรือ Notebook เพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยัง Mikrotik ในตัวอย่างนี้จะกำหนดเป็น IP Address : 192.168.1.2 และ Subnet mask : 255.255.255.0 และทำการเชื่อมต่อสายแลน เข้ากับเครื่องที่จะทำการตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับ Mikro Port 1 ( ในบางรุ่นให้เชื่อมต่อกับ Port ที่มีการกำกับไว้ว่า Boot )
 

เคล็ดไม่ลับสำหรับการคอนฟิก Mikrotik รุ่น RB850Gx2


กรณีเข้าไปคอนฟิกค่า MikroTik รุ่น RB850Gx2 ในครั้งแรก หรือเข้าไปรีเซ็ตค่าคอนฟิก MikroTik ด้วยโปรแกรม Winbox โดย Connect ผ่าน Mac-Address จะพบว่าเราไม่สามารถมองเห็นค่า Interface และไม่สามารถคอนฟิกค่าเครื่อง MikroTik ได้ ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยเคล็บลับง่ายๆ ดังนี้