เงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ของบริษัท

98/29 ถนนโพธิ์แก้ว
นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม.

เงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ของบริษัท

เงื่อนไขการให้บริการของทางบริษัท

          เรียนลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการซื้ออุปกรณ์ MikroTik ลูกค้าที่ใช้บริการติดตั้งระบบ Network, Server, อุปกรณ์ MikroTik รวมทั้งลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร MikroTik และหลักสูตรที่ทางบริษัทเปิดอบรม บริษัทขอชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำสำหรับท่านโดยแยกออกเป็นประเภท ดังนี้ 

ลูกค้าที่ใช้บริการซื้ออุปกรณ์ MikroTik อย่างเดียว ไม่ใช้บริการอื่น บริษัทมีเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

  1. กรณีท่านมีปัญหาการใช้งาน กรุณาส่งเมลมาสอบถามข้อมูลได้ที่ contact@ez-admin.com หรือ admin@ez-genius.com เพื่อให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลเป็นหลักฐาน และทยอยให้คำแนะนำท่านลูกค้าตามลำดับ
  2. สำหรับท่านที่ซื้ออุปกรณ์ไปใช้งาน โดยบริษัทใช้บริการคอนฟิกค่าเบื้องต้นฟรีตามโปรโมชั่น (ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ) หากอุปกรณ์มีปัญหาเรื่องค่าคอนฟิก ทางบริษัทไม่รับรีโมทไปแก้ไขปัญหาทุกกรณี เพราะเป็นเพียงการซื้อขายสินค้าปกติ กรณีท่านต้องการใช้บริการให้บริษัทรีโมทไปแก้ไขปัญหา อาจมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทางบริษัทอาจพิจารณาเป็นกรณีไป
  3. หากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทแก้ไขปัญหาค่าคอนฟิกตามค่าเบื้องต้นที่เราให้บริการฟรี ท่านจะต้องส่งอุปกรณ์มาให้ทางบริษัทแก้ไขค่าให้ พร้อมรับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งไปและกลับด้วยตัวเอง

*** หมายเหตุ :  หากลูกค้ามีความรู้พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์  MikroTik จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท เพื่อขอคำแนะนำ คำปรึกษาได้ตรงจุด และทางบริษัทเกิดความสะดวกในการให้คำแนะนำ

ลูกค้าที่ใช้บริการอบรมอย่างเดียว บริษัทมีเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

  1. หากต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ MikroTik หรือสอบถามปัญหาในหลักสูตรที่เข้าอบรม เบื้องต้นกรุณาส่งเมลมาสอบถามข้อมูลที่ contact@ez-admin.com หรือ admin@ez-genius.com
  2. กรณีต้องการสอบถามข้อมูลโดยการขอเรียนสายทาง อ.ผู้สอน ท่านจะต้องนัดเวลาโทรเข้ามาสอบถาม ซึ่งเวลาที่สะดวกคือ 16.30-18.00 น. (กรณีติดงานสอน ทางบริษัทจะแจ้งท่านให้ทราบถึงเวลาที่สะดวกให้บริการอีกครั้ง)
  3. กรณีต้องการสอบถามคอร์สอบรม วันเวลา ตารางอบรม โปรโมชั่น ท่านสามารถสอบถามมาได้ทางไลน์อีกหนึ่งช่องทาง ezgenius54@gmail.com ได้ตามปกติ

ลูกค้าใช้บริการติดตั้ง  หรือซื้อสินค้าพร้อมบริการคอนฟิกเพิ่มเติม บริษัทมีเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

  1. หากมีปัญหาการใช้งานระบบ MikroTik หรือระบบติดตั้งอื่นๆ ที่ทางบริษัทให้บริการ เช่น Server , Network ในเบื้องต้นรบกวนลูกค้าส่งเมลแจ้งปัญหาให้ทราบที่ contact@ez-admin.com หรือ admin@ez-genius.com เพื่อให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลและทยอยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างสะดวก
  2. กรณีปัญหาด่วน หลังจากส่งเมลมาแล้วกรุณาโทรมาแจ้งข้อมูลให้เราทราบอีกครั้ง เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้เร็วขึ้น ยกเว้น กรณีทางเจ้าหน้าที่ติดงาน หรือไม่สามารถให้บริการท่านได้ในขณะนั้น ทางบริษัทอาจต้องขออนุญาตติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้ง
  3. สำหรับปัญหาเร่งด่วนทางบริษัทอาจใช้วิธีการรีโมทเข้าไปแก้ไขค่าที่มีปัญหาตามความเหมาะสม แต่หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากค่าคอนฟิกที่ทางบริษัทเป็นผู้ให้บริการ ทางบริษัทอาจคิดค่าบริการแก้ปัญหาตามความเหมาะสม และตามความยากง่ายของปัญหา

หมายเหตุ : เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อกำหนดใช้กับลูกค้าทุกท่านอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้เพื่อให้ทางบริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือกับทุกท่านตามบริการแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม