โปรโมชั่นอบรมหลักสูตร MikroTik Router แพ็คคู่ MikroTik Level 1 + MikroTik Level 2

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

โปรโมชั่น Network Admin Pro-001

โปรโมชั่นอบรมด้าน Network Admin
18,900.00 บาท ต่อหน่วย

+

สำหรับหลักสูตรที่อยู่ในโปรโมชั่น Network Admin ได้แก่

1. หลักสูตร Network Administrator Overall Basic

2. หลักสูตร MikroTik Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router

3. หลักสูตร MikroTik Level 2 : ติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing

4. หลักสูตร MikroTik Level 3 : ติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik

5. หลักสูตร MikroTik Level 4 : ติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik Accesspoin