การเซ็ต FOLDER REDIRECTION บน WINDOWS SERVER 2008 R2

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

การเซ็ต FOLDER REDIRECTION บน WINDOWS SERVER 2008 R2

การเซ็ต FOLDER REDIRECTION บน WINDOWS SERVER 2008 R2
1. สร้างโฟลเดอร์หลักสำหรับจัดเก็บข้อมูลของ User แต่ละคนขึ้นมา โดยกำหนดชื่อว่า Profiles
2. กำหนด Permission ที่แท็บ Sharing (Share Permissions) ให้กับโฟลเดอร์ Profiles ที่สร้างขึ้นมาดังนี้
• Everyone = Full Control
• Administrator = Full Control
• System = Full Control