เริ่มต้นเข้าใจ OSI Model แบบง่ายๆ

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

เริ่มต้นเข้าใจ OSI Model แบบง่ายๆ

     ในบทความเรื่อง “ก้าวสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาชีพแห่งอนาคตที่คุณก็เป็นได้” ผมได้เขียนถึงเกี่ยวกับ OSI Model ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับคนที่จะทำงานสายงานด้านนี้ ดังนั้นผมขอปิดท้าย EZ-Mag ฉบับแรกนี้ด้วยบทความที่จะพาผู้อ่านไปเริ่มต้นทำความรู้จักและเข้าใจ OSI Model กันแบบง่ายๆ กันครับ

     ในระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ต้นทางและปลายทาง จะต้องอาศัยส่วน ประกอบในหลายๆ ด้านเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่องสามารถสื่อสารกันได้เป็นผลสำเร็จ องค์กรมาตรฐานนานาชาติ ISO (International Organization for Standardization) จึงได้กำหนดมาตรฐาน OSI (Open System Interconnection) เพื่อให้ส่วนประกอบที่แตกต่างกันทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตหลายๆ บริษัทสามารถทำงานร่วมกันได้โดยใช้ OSI Model แบบอ้างอิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเช่น ทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windowsสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ Mac หรือคอมพิวเตอร์ในระดับ Mainframe ได้รู้เรื่องแม้จะมีการทำงานคนละระบบก็ตาม

     มาตรฐาน OSI Model แบ่งการทำงานออกเป็น 7 เลเยอร์ ในแต่ละเลเยอร์ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยหากเครื่องต้นทางต้องการส่งข้อมูลไปยังเครื่องปลายทาง ข้อมูลจะเริ่มเดินทางจากเลเยอร์ 7 ลงไปตามลำดับชั้นของเลเยอร์ที่ต่ำกว่าจนถึงเลเยอร์ 1 ซึ่งเป็นชั้นที่ต่ำสุด จำกนั้น ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณเพื่อส่งผ่านสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่ำงทั้ง 2 เครื่องนี้ ไปยังเลเยอร์ 1ของเครื่องปลายทาง แล้วข้อมูลจะถูกส่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเลเยอร์ 7

     การส่งข้อมูลไปแต่ละเลเยอร์จะส่งต่อไปยังเลเยอร์ที่อยู่ติดกันเท่านั้น โดยทางฝั่งเครื่องที่ส่งข้อมูล จะส่งจากเลเยอร์บนลงสู่เลเยอร์ล่าง ส่วนฝั่งเครื่องที่รับข้อมูล ข้อมูลจะถูกส่งจากเลเยอร์ล่างขึ้นไปยังเลเยอร์บน และเครื่องทั้ง 2 ฝั่งจะใช้โปรโตคอลติดต่อกันเฉพาะที่อยู่ในเลเยอร์ชั้นเดียวกันเท่ำนั้น

     ที่นี้เรามาลองทำความรู้จักกับหน้าที่ของแต่ละเลเยอร์บนมาตรฐาน OSI กันนะครับ

รู้จักมาตรฐาน OSI Model กันครับ