เป็น Admin กันเถอะ รับรองไม่ตกงาน

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

เป็น Admin กันเถอะ รับรองไม่ตกงาน

     ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังถดถอยเช่นนี้ ทำให้หลายคนที่โชคร้ายต้องประสบกับภาวะตกงานหรือเรียกให้ดูดีหน่อยก็ ถูกเชิญให้ออก แต่ยังมีอีกหลายคนและหลายอาชีพที่แม้จะถูกกระทบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยํ่าแย่ แต่ยังก็สามารถประคองตัวให้รอดปลอดภัยต่อไปได้ สังเกตดูนะครับว่า คนเหล่านี้เขาทำอาชีพอะไรกัน ผมบอกให้ก็ได้ครับว่าส่วนใหญ่แล้วมักเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะ

     ปัจจุบันคนไอทีก็มีอยู่ไม่น้อยครับที่ต้องตกงาน แต่ผมก็เชื่อว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้น จากการสำรวจล่าสุดของบริษัท CISCO (บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ Network ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลก) รายงานออกมาว่า ตลาดแรงงานยังต้องการบุคคลากรทางด้านไอทีอีกมาก แต่สาขาที่ยังขาดแคลนมากที่สุดก็คือ ทางด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง เช่น System Admin หรือ Network Admin เป็นต้น

อาชีพ Admin รับรองไม่ตกงาน

เป็น Admin ไม่ยากอย่างที่คิด

     ทำไมตำแหน่งงานไอทีด้านนี้จึงขาดแคลน จากการวิเคราะห์ของผมคิดว่า ปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวะ ยังไม่สามารถพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวสู่งานทางด้านนี้ได้โดยตรง จะสังเกตว่าไม่มีคณะหรือสาขาที่เรียนให้มาเป็นผู้ดูแลระบบโดยตรง (เขียนมาถึงตรงนี้ เพื่อความกระชับผมขอเรียกผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่า “Admin” นะครับ) ส่วนใหญ่มักเป็นเพียงวิชาหนึ่งที่สอดแทรกเข้าไปในคณะสารสนเทศหรือสาขาไอทีต่างๆ เท่านั้น