การตรวจสอบเครื่องที่ฟิก IP เข้ามา และวิธีดูการใช้งาน Bandwidth ของเครื่อง ในระบบเครือข่าย

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

การตรวจสอบเครื่องที่ฟิก IP เข้ามา และวิธีดูการใช้งาน Bandwidth ของเครื่อง ในระบบเครือข่าย

     การตรวจสอบเครื่องที่เข้ามาใช้งานภายในระบบเครือข่าย โดยการที่เครื่องนั้น Fix IP เข้ามาแทนการรับ DHCP จาก MikroTik และวิธีการดูการใช้งาน Bandwidth ของเครืองภายในระบบเครือข่าย โดยปกติเครื่องที่ตั้งรับ IP แบบอัตโนมัติ หรือขอรับ IP จาก DHCP Server เราสามารถตรวจสอบเครื่องที่เข้ามารับ IP จาก DHCP ของ MikroTik ได้ที่เมนูคำสั่ง IP จากนั้นก็คลิกเลือก DCHP Server ที่แท็บ Leases แต่สำหรับบางเครื่องที่ทำการ Fix IP เพื่อเข้ามายังเครือข่าย ในหน้าต่างของ DHCP Server จะไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเครื่องไหนหรือ IP อะไรเข้ามาใช้ในระบบเครือข่ายของเรา 

     ดังนั้นหากต้องการตรวจสอบข้อมูลก็สามารถดูได้ที่

1. เมนูคำสั่ง IP คลิกที่คำสั่ง Firewall ที่แท็บ Connections ก็จะแสดงหมายเลข IP ของครื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้งานและยังสามารถบอกได้ด้วยว่ากำลังทำการติดต่อกับ IP หมายเลขอะไรและติดต่อด้วย Port อะไรบ้างอีกด้วย

การคอนฟิก MikroTik, การดูการใช้งาน Bandwidth MikroTik