การคอนฟิก Bridge เพื่อรวมการทำงานของ Port ให้อยู่ใน Interface เดียวกัน

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

การคอนฟิก Bridge เพื่อรวมการทำงานของ Port ให้อยู่ใน Interface เดียวกัน

โดยปกติแล้ว Interface ของ Port Ether ใน MikroTik จะไม่ได้ทำงานร่วมกัน โดยจะแยกการทำงานออกจากกัน ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะทำให้แต่ละ Port สามารถทำงานร่วมกันได้ เราต้องทำการร่วมให้เป็น Interface เดียวกัน ด้วยคำสั่ง Bridge ดังนี้
 
1. Connect เข้า MikroTik ( ในตัวอย่างนี้จะใช้รุ่น RB750 GL ) ผ่านโปรแกรม Winbox แล้วเลือกที่เมนูคำสั่ง Bridge จะปรากฏหน้าต่าง Bridge
ที่แท็บ Bridge คลิกปุ่ม + จะได้หน้าต่าง New Interface ที่แท็บ General ช่อง Name ตั้งชื่อ Bridge ที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้จะใช้ค่าเดิม bridge 1 จากนั้นคลิกปุ่ม OK
 
การคอนฟิก Bridge เพื่อรวมการทำงานของ Port ให้อยู่ใน Interface เดียวกัน
 

2. เมื่อสร้าง bridge 1 เสร็จแล้ว ถัดไปจะทำการเชื่อมต่อ Port ต่างๆ ที่ต้องการให้มาทำงานบน Interface เดียวกัน ดังนั้นที่หน้าต่าง Bridge ให้คลิกเลือกที่แท็บ Ports คลิกปุ่ม + จะปรากฏหน้าต่าง New Bridge Port ที่แท็บ General ที่ช่อง Interface ให้เลือก Port ที่ต้องการ ในที่นี้คือ ether 2 ที่ช่อง Bridge เลือก bridge 1 ที่เราได้สร้างไว้เพื่อร่วม Port เข้าด้วยกัน จากนั้นคลิกปุ่ม OK

2. เมื่อสร้าง bridge1 เสร็จแล้ว เราจะมาทำการเชื่อมต่อ Port ต่างๆ ที่ต้องการให้มาทำงานบน Interface เดียวกัน ที่หน้าต่าง Bridge เลือกไปที่แท็บ Ports คลิกปุ่ม + จะปรากฏหน้าต่าง New Bridge Port ที่แท็บ General ช่อง Interface เลือก Port ที่เราต้องการ ในตัวอย่างนี้คือ ether2 ที่ช่อง Bridge เลือก Bridge ที่เราสร้างไว้เพื่อร่วม Port เข้าด้วยกัน จากนั้นคลิกปุ่ม OK