รู้จัก MIKROTIK เพื่อทำ WIRELESS HOTSPOT SERVER

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

รู้จัก MIKROTIK เพื่อทำ WIRELESS HOTSPOT SERVER

MikroTik คือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้าน Computer Network ต่างๆ เช่น Router, Switch หรือ Access Point เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดของ MikroTik ก็คือ Router นั่นเอง เนื่องจากเป็น Router ที่รวมเอาความสามารถต่างๆ ไว้มากมาย เช่น