เกี่ยวกับเรา

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

รู้จัก Genius Develop

     บริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ที่ลูกค้ารู้จักกันในนามของศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center เราเปิดให้บริการเกี่ยวกับงานสอนทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งหลักสูตร Network, Server (Linux Server, Windows Server), MikroTik WiFi, Firewall, Security, Wireshark, Network Programing , CCNA และ VMware รวมทั้งเรายังเปิดให้บริการติดตั้ง จัดการระบบ Server ระบบ MikroTik และ Network ให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างครบครัน

     สำหรับหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายที่เราเปิดให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่นั้น เราให้บริการสอนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในราคาพิเศษ ทุกหลักสูตรคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้งานในองค์กร และนำไปสร้างอาชีพได้จริง เนื้อหาที่จัดอบรมมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสอดคล้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ เมื่อเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้

     การใช้บริการของลูกค้า ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางอีเมล contact@ez-admin.com และ ezgenius54@gmail.com ซึ่งก่อนจะใช้บริการท่านสามารถติดต่อหาเราโดยตรงที่ 082-5674413, 086-4133928 เพื่อรับทราบรายละเอียดเบื้องต้น 

Network Basic Admin

 reviewtraining002  reveiwtraining003