VMWare ตอนที่ 6 การ Backup และ Restore เครื่อง VM เป็นไฟล์ OVF

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

VMWare ตอนที่ 6 การ Backup และ Restore เครื่อง VM เป็นไฟล์ OVF

"มาถึงตอนที่ 6 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีย์นี้แล้วครับ จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ Backup และ Restore เครื่อง VM เพื่อให้เราสามารถนำไฟล์ของเครื่อง VM ไปเก็บสำรองไว้ หรือย้ายไปทำงานบน Host ใหม่ได้สะดวกและง่ายมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ของการใช้งาน ESXi
หวังว่าบทความต่างๆ ในซีรีย์นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน และหลังจากนี้ผมจะนำบทความในซีรีย์นี้ทั้งหมดไปรวบรวมเป็น EZ Magazine เล่มถัดไป
ให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดและเก็บรวบรวมได้สะดวกขึ้นครับ"

ตอนที่ 6 การ Backup และ Restore เครื่อง VM เป็นไฟล์ OVF
เมื่อต้องการ Backup เครื่อง VM ใน ESXi เพื่อนำไปเปิดใช้งานต่อใน Host อื่น หรือเพื่อสำรองไว้ในยามฉุกเฉินจะได้สามารถนำ VM เครื่องนั้นกลับมาใช้ได้ใหม่ ใน ESXi จะให้เราสามารถ Export เครื่อง VM ที่ต้องการให้เป็นไฟล์ .OVF เพื่อใช้ในการ Backup และ Restore ได้ เมื่อสั่ง Export เป็นไฟล์ .OVF ไฟล์ต่างๆ ของเครื่อง VM จะถูกรวบรวมไว้เป็นไฟล์ 2 ประเภทหลักอยู่ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน คือ .ovf ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บรายละเอียดต่างๆ ของเครื่อง VM และ .vmdk ที่เป็นไฟล์เก็บข้อมูลสถานะการทำงานต่างๆ ของเครื่อง VM โดยอาจจะถูกแบ่งออกเป็นหลายไฟล์ แต่ไม่เยอะเท่าไฟล์เดิมของเครื่อง VM ที่แบ่งออกเป็นหลายประเภท

VMware Unit6

คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทความนี้ทั้งหมด