จำหน่ายอุปกรณ์ MikroTik

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

23,600.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CCR1016-12G CCR1016-12G
35,400.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CCR1036-12G-4S CCR1036-12G-4S
42,500.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CCR1036-12G-4S-EM CCR1036-12G-4S-EM
4,550.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB450G SET RB450G
2,700.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB750UPr2 RB750UP
2,860.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB750Gr2 RB750GL
3,500.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB951G-2HnD RB951G-2HnD
4,800.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB2011UiAS-RM RB2011UiAS-RM
4,950.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB2011UiAS-2Hnd-IN RB2011UiAS-2Hnd-IN
16,900.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CCR1009-7G-1C-PC MikroTik CCR1009-7G-1C-PC
5,950.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB850Gx2 RB850Gx2
7,750.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB3011UiAS-RM MikroTik_RB3011UiAS-RM_
7,800.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CRS125-24G-1S-IN MikroTik_CRS125-24G-1S-IN
8,500.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CRS125-24G-1S-RM MikroTik_CRS125-24G-1S-RM
ทั้งหมด 1 - 14 จาก 14