จำหน่ายอุปกรณ์ MikroTik

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

23,600.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CCR1016-12G CCR1016-12G
5 5 1 Product
35,400.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CCR1036-12G-4S CCR1036-12G-4S
4.5 5 4 Product
42,500.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CCR1036-12G-4S-EM CCR1036-12G-4S-EM
5 5 2 Product
4,550.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB450G SET RB450G
3 5 3 Product
2,700.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB750UPr2 RB750UP
4.8 5 5 Product
2,860.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB750Gr2 RB750GL
5 5 1 Product
3,500.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB951G-2HnD RB951G-2HnD
4 5 1 Product
4,800.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB2011UiAS-RM RB2011UiAS-RM
1.25001 5 4 Product
4,950.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB2011UiAS-2Hnd-IN RB2011UiAS-2Hnd-IN
3.5 5 4 Product
16,900.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CCR1009-7G-1C-PC MikroTik CCR1009-7G-1C-PC
4.16667 5 6 Product
5,950.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB850Gx2 RB850Gx2
4.75 5 12 Product
7,750.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik RB3011UiAS-RM MikroTik_RB3011UiAS-RM_
5 5 3 Product
7,800.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CRS125-24G-1S-IN MikroTik_CRS125-24G-1S-IN
8,500.00 บาท ต่อหน่วย MikroTik CRS125-24G-1S-RM MikroTik_CRS125-24G-1S-RM
ทั้งหมด 1 - 14 จาก 14