ตอนที่ 1 รู้จักความสามารถของ Veeam Backup

ตอนที่ 1 รู้จักความสามารถของ Veeam Backup

Veeam Backup & Replication เป็นโปรแกรม Backup ที่เน้นสำหรับเครื่อง VM หรือ Guest OS ที่อยู่ในโปรแกรม Virtualization ต่างๆ เช่น VMware ESX หรือ Hyper-V เป็นต้น โดยมีความสามารถในการ Backup ที่หลากหลาย ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน เพราะไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรม Agent ในเครื่อง VM เพื่อใช้ในการจัดการ ทำให้การ Backup ข้อมูลเครื่อง VM หลายๆ เครื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อความผิดพลาด และสามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถที่โดดเด่นของ Veeam

Veeam เป็นโปรแกรม Backup ที่มีเทคโนโลยีและความสามารถที่ล้ำหน้าโปรแกรม Backup อื่นๆ อย่างมาก โดยเฉพาะจุดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

  • High-Speed Recovery ความสามารถในการ Backup และ Restore ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำได้ทั้งแบบ Full Backup และ Incremental
  • Migration ความสามารถในการย้าย VM จาก Host หนึ่งไปยังอีก Host หนึ่งได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเสริมใดๆ
  • Data Loss Avoidance มีความสามารถในการทำ Replicate ข้าม Site หรือต่างสาขา (DR Site) ได้อย่างมีปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลในระหว่างการ Replicate หรือการทำงานอื่นๆ
  • Verified Recoverability มีความสามารถที่เรียกว่า SureBackup และ SureReplica ที่สามารถทดสอบได้ว่าไฟล์ Backup ที่เก็บไว้สามารถทำงานได้จริงหรือไม่
  • Leveraged Data สามารถนำไฟล์ที่ Backup ไว้มาทดสอบการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องกลัวว่าจะกระทบกับระบบงานปัจจุบันหรือไฟล์ Backup ต้นฉบับแต่อย่างใด
  • Complete Visibility มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการ Backup และ Restore ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ Monitor, Report หรือการตรวจสอบสถิติการทำงานย้อนหลังในด้านต่างๆ ได้
  • Failover Plan มีความสามารถในการสร้างแผนปฏิบัติงานเพื่อกู้ระบบทั้งหมดกลับคืนมาเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยทำให้การกู้คืนเครื่อง VM ที่มีจำนวนมากให้ใช้เวลาและขั้นตอนน้อยที่สุด
  • Failback คือ ความสามารถที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Veeam ที่หากระบบเดิมได้ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำงานได้อีกครั้ง เราก็สามารถนำเอาเครื่อง VM ทั้งหมดย้ายกลับมาที่ Host เดิมได้โดยข้อมูลที่มีการอัปเดตล่าสุดก็จะกลับคืนมาที่ Host เดิมได้อีกด้วย

ทำไมต้องเลือกใช้ Veeam Backup

Veeam เป็นโปรแกรม Backup ที่ไม่ได้มีความสามารถในการ Backup เพียงอย่างเดียว เพราะในเวอร์ชั่นใหม่ของโปรแกรมนี้มักจะสื่อสารกับผู้ใช้ว่ามีความสามารถในด้าน Availability ซึ่งทำให้ Veeam มีความสามารถในการปกป้องระบบการทำงานของเครื่อง VM ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการ Migration, Replication หรือการทำ Backup แบบ Offsite เป็นต้น

นอกจากนี้ Veeam ยังได้ออกเวอร์ชั่นแยกย่อยที่เหมาะกับการ Backup ให้กับระบบต่างๆ อีกมาก เช่น Veeam Agent สำหรับ IBM และ Oracle Solaris, รองรับการ Backup ข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Office 365, Sharepoint Online, OneDrive, การ Backup ขึ้นระบบ Cloud ของ Amazon AWS หรือ Nutanix ในระบบ Hyper-Converged

ดังนั้นเมื่อดูจากความสามารถที่ Veeam มี จะเห็นว่ามีความสามารถในด้าน Availability ครอบคลุมเกือบทุกด้าน และสามารถใช้ Backup ร่วมกับระบบต่างๆ ได้จำนวนมาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงควรเลือกใช้ Veeam เพราะหากเราใช้ Veeam ในเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง การจะประยุกต์ใช้ร่วมกับการ Backup ในระบบอื่นๆ ก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาขั้นตอนการใช้งานใหม่นั่นเอง

Close Menu