การตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญและข้อผิดพลาดต่างๆ ด้วย Event Viewer

ใน Windows Server เหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในระบบหรือในโปรแกรมต่างๆ บน Server จะมีการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของ System, Application และ Security ไว้ เพื่อให้ Admin สามารถใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ประเภทของ Event Log Windows Server บันทึก Log อยู่ 5 ประเภทดังนี้ Application…

Continue Reading

การใช้คำสั่ง DCdiag เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและข้อผิดพลาดต่างๆ ของ Domain Controller

Windows Server ที่ทำหน้าที่เป็น Domain Controller จะมี Services ต่างๆ ที่เปิดใช้งานอยู่จำนวนมาก หากต้องการตรวจสอบถึงสถานะการทำงานของ Services เหล่านี้ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำคำสั่งสำคัญที่ใช้ในการทำงานตรงนี้ครับ คำสั่งที่จะพูดถึงในบทความนี้ คือ DCDiag เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆ ของ Domain Controller (DC) เช่น สถานะการทำงานของ DNS, การ Replicate และข้อผิดพลาดต่างๆ…

Continue Reading

การเปลี่ยนชื่อ Domain บน Windows Server หลังจากโปรโมตไปแล้ว

กรณีที่โปรโมต Domain Controller และกำหนดชื่อ Domain ไปแล้ว แต่ในภายหลังอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ Domain ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน เราก็สามารถทำได้ โดยมีคำสั่งที่ต้องพิมพ์ดังนี้ ต้องไปสร้างโซนของ Domain ใหม่ก่อน โดย Schema และ Record ต่างๆ ต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ แล้วใช้คำสั่ง rendom /list เพื่อสร้างไฟล์ domainlist.xml ขึ้นมา ไฟล์นี้จะอยู่ที่โฟลเดอร์ Administrator ของเรา…

Continue Reading
Close Menu