การเชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage เข้าไปใช้งานในเครื่อง VM

ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage ไปใช้งานในเครื่อง VM ต่างๆ ที่อยู่ใน ESX เพื่อใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลหรือ Backup ไฟล์สำคัญ เราสามารถทำได้โดยกำหนดค่าในส่วนของ USB Controller ดังนี้ เชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage ไปที่เครื่อง Host (Physical Server) ก่อนที่ ESXi คลิกขวาที่เครื่อง VM (Virtual Machine) ที่ต้องการใช้งานไดรฟ์ USB…

Continue Reading

การ Backup เครื่อง Guest ใน ESXi เป็นไฟล์ OVA

สำหรับใน VMware ESXi ที่ใช้บน vSphere Web Client จะมีคำสั่งให้ Export เป็น OVF เพียงอย่างเดียว หากต้องการ Export เพื่อ Backup เครื่อง Guest เป็นไฟล์ OVA เพื่อต้องการให้ Export ออกมาแล้วไฟล์ทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียว ต้องใช้โปรแกรม OVFTool เข้ามาช่วยในการ Export โดยโปรแกรม OVFTool ดาวน์โหลดได้ที่…

Continue Reading
Close Menu