ตอนที่ 8 : 10 เทคนิค Backup เครื่อง VM อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้การ Backup ด้วยโปรแกรม Veeam Backup ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ผมมี 10 เทคนิคที่อยากจะแนะนำให้ผู้อ่านได้ลองนำไปใช้กันดู โดยเทคนิคเหล่านี้เป็น Best Practices ที่ทางบริษัทผู้พัฒนา Veeam แนะนำให้นำไปใช้กับเครื่อง VM ของโปรแกรม VMware vSphere เท่านั้น หากเป็น Hypervisor อื่นอาจให้ผลที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก เทคนิคที่ 1 ใช้เวอร์ชั่นล่าสุดของ Veeam และ VMware อยู่เสมอ…

Continue Reading

ตอนที่ 7 การ Restore เครื่อง VM กลับมาทำงานเหมือนเดิมด้วยไฟล์ Image

ในตอนที่แล้ว เราได้ Backup เครื่อง VM เป็นไฟล์ Image เก็บไว้ จากนั้นหากเครื่อง VM มีปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้ เราก็จะเอาไฟล์ Image นี้ Restore ให้เครื่อง VM สามารถกลับมาทำงานในเครื่อง ESXi ได้เหมือนเดิม ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญมากที่สุด เพราะหากผิดพลาดหรือ Restore ไม่สำเร็จก็จะเกิดความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นหาก Backup ไว้แล้วเราควรต้องหมั่นตรวจเช็คการ Restore เพื่อทดสอบว่าไฟล์ Image…

Continue Reading

ตอนที่ 6 การ Backup เครื่อง VM ทั้งหมดเป็นไฟล์ Image

การ Backup บน Veeam จะทำงานอยู่บน Virtualization Layer และสร้างไฟล์ที่ได้จากการ Backup เป็นไฟล์ Image โดยการทำงานทั้งหมดไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Agent ลงไปที่เครื่อง VM เลย เพราะ Veeam จะทำงานร่วมกับ ESX เพื่อร้องขอการสร้าง Snapshot ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่า Configuration, Application, ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ OS ในจุดที่มีการสั่ง…

Continue Reading

ตอนที่ 5 การก๊อบปี้เครื่อง VM ให้เหมือนเครื่องต้นฉบับ

หลังจากที่เพิ่มเครื่อง ESXi เข้ามาใน Veeam แล้ว เพื่อป้องกันเครื่อง VM ต่างๆ เกิดปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้ เช่น อาจเกิดจากไฟล์สำคัญเสียหาย, ถูกไวรัส Ramsomware เล่นงาน หรือบู๊ตเครื่องไม่ขึ้น เราสามารถสั่งให้ Veeam ทำการ Backkup ไฟล์ต่างๆ ของเครื่อง VM เก็บไว้ด้วยวิธีการก๊อบปี้ หากเกิดปัญหาก็สามารถอัปโหลดไฟล์เหล่านี้ไปใช้งานแทนได้ทันที โดยค่าต่างๆ ยังคงเหมือนเดิมทั้งหมด การใช้คำสั่ง VM Copy เพื่อก๊อบปี้ไฟล์ทั้งหมดของเครื่อง…

Continue Reading

ตอนที่ 4 การเชื่อมต่อ vCenter & ESX เข้ามาใช้งานใน Veeam

ก่อนที่จะสามารถใช้งาน Veeam ในการ Backup, Migrate หรือ Replication เครื่อง VM ใน ESX Host ได้ เราจะต้องเชื่อมต่อ vCenter หรือ ESX เข้ามาใน Veeam ให้ได้ก่อน ซึ่งหากมี ESX หลายเครื่องก็ต้องเชื่อมต่อเข้ามาให้ครบจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับใน Lab นี้ จะเป็นการเชื่อมต่อ ESX เข้ามาใน Veeam…

Continue Reading

ตอนที่ 3 ความรู้พื้นฐานการ Backup

ก่อนการใช้งาน Veeam Backup & Replication เราควรทำความรู้จักกับพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญของการ Backup กันก่อน รวมถึงการคำนวณพื้นที่และ Bandwidth ที่ต้องการใช้งานสำหรับการ Backup ซึ่งพื้นฐานในบทนี้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ ประโยชน์ของการ Backup การ Backup คือ การคัดลอกหรือสำเนาข้อมูลต้นฉบับออกเป็นหลายๆ ชุดเก็บไว้ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อเวลาข้อมูลต้นฉบับมีปัญหาจนไม่สามารถเรียกใช้งานได้ ไม่ว่าเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายบางส่วน ก็จะได้นำข้อมูลที่สำเนาไว้ในแต่ละชุดกลับมาใช้งานได้เกือบเทียบเท่าของเดิม กู้คืนข้อมูลที่มีปัญหากลับมาจากความผิดพลาดต่างๆ ของผู้ใช้ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจาก Hacker หรือไวรัสที่เข้ามาทำลายข้อมูลลดความผิดพลาดในการย้ายข้อมูลหรือการอัปเกรดระบบป้องกันข้อมูลสูญหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่ผ่านมากับข้อมูลในปัจจุบัน ประเภทของการ…

Continue Reading

ตอนที่ 2 การติดตั้ง Veeam Backup

การติดตั้ง Veeam Backup & Replication สามารถติดตั้งลงได้ทั้งเครื่อง Physical และ เครื่อง VM โดยต้องไปลงทะเบียนและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://www.veeam.com/downloads.html หลังจากนั้นไปยืนยันการลงทะเบียนและดาวน์โหลดไฟล์ License ได้ที่อีเมลของเรา การดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่น Trial จะใช้งานได้ 60 วัน หลังจากนั้น Veeam จะปรับเป็นเวอร์ชั่น Free Edition ที่ตัดความสามารถหลายๆ อย่างออกไป เหลือแค่การทำ File Backup…

Continue Reading

ตอนที่ 1 รู้จักความสามารถของ Veeam Backup

Veeam Backup & Replication เป็นโปรแกรม Backup ที่เน้นสำหรับเครื่อง VM หรือ Guest OS ที่อยู่ในโปรแกรม Virtualization ต่างๆ เช่น VMware ESX หรือ Hyper-V เป็นต้น โดยมีความสามารถในการ Backup ที่หลากหลาย ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน เพราะไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรม Agent ในเครื่อง VM เพื่อใช้ในการจัดการ…

Continue Reading
Close Menu