ตอนที่ 2 ระบบการทำงานของ FortiSIEM

การทำงานของระบบ SIEM จะรับ Log จากอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเพื่อทำการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยใน FortiSIEM จะมีเทคโนโลยีสำคัญเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ SIEM ทำงานอย่างไร? เมื่อ FortiSIEM ได้รับ Log จากอุปกรณ์ต้นทางหรือเครื่อง Agents ผ่านโปรโตคอลต่างๆ เช่น Syslog, SNMP หรือ Netflow ก็จะทำการวิเคราะห์เพื่อแยกข้อความต่างๆ ใน Log และทำการ Normalizeds ข้อมูลเหล่านั้น…

Continue Reading

ตอนที่ 1 รู้จักระบบ SIEM เพื่อจัดการและตรวจสอบเหตุการณ์ของระบบเครือข่าย

ในบทแรกนี้ เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าข้อมูลด้านความปลอดภัย (Security Information) และการจัดการเหตุการณ์ (Event Management) คืออะไร และ FortiSIEM มีความแตกต่างจากระบบ SIEM อื่นๆ อย่างไร รวมถึงทำความรู้จักกับสถาปัตยกรรมของ FortiSIEM และการกำหนดค่าเริ่มต้นบางอย่างที่สำคัญ ระบบ SIEM คืออะไร? SIEM เป็นคำย่อที่ถูกตั้งขึ้นมาโดย Mark Nicolett จากศูนย์วิจัย Gartner โดยมาจากคำผสมของ 2 การทำงานหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ Log…

Continue Reading
Close Menu