การคอนฟิก MikroTik ที่เชื่อมต่อหลัง ADSL Router แบบ Ethernet (Behind NAT)

ในกรณีที่ต้องการคอนฟิก MikroTik ที่ต่ออยู่หลังอุปกรณ์ ADSL Router, Firewall หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถปรับเป็น Bridge Mode ได้ (Behind NAT) ทำให้ไม่สามารถคอนฟิกพอร์ตของ MikroTik ให้เป็น PPPoE เราก็สามารถคอนฟิกให้ MikroTik แยกเป็นวงภายในขึ้นมาแล้วกำหนดค่าดังนี้ จากตัวอย่างดังรูปด้านบน ADSL Router จะเป็นหมายเลข 192.168.1.1/24 ดังนั้นเราจะกำหนดให้พอร์ต ether1 ของ MikroTik เป็นหมายเลข…

Continue Reading

การทำ Mikrotik เป็น PPPoE Server และ PPPoE Client เสมือนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ถ้าต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบ PPPoE โดยให้ Mikrotik ทำหน้าที่เป็น PPPoE Server เสมือนกับเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ฝั่งของเครื่อง Client ทำการ Authen โดยไม่ต้องใช้ Hotspot Server โดยเปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อเข้ามาแบบ PPPoE Client แทน ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า ลดปัญหาเรื่องการจ่าย IP ไปยังเครื่องอื่นๆ โดยเปล่าประโยชน์ และโดยรวมจะมีปัญหาจุกจิกน้อยกว่า โดยสามารถใช้เครื่องของตัวเองหรือ Router ของผู้ใช้เชื่อมต่อเข้ามาได้ด้วย  ก็สามารถทำได้ดังนี้ ฝั่ง…

Continue Reading

การฟอร์เวิร์ดพอร์ตให้กับ MikroTik

สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หลัง MikroTik หากต้องการทำฟอร์เวิร์ดพอร์ต เพื่อให้เครื่องจากภายนอกสามารถติดต่อเข้ามายังเครื่องภายในได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ คลิกเมนู IP > Firewall ที่หน้าต่าง Firewall ให้คลิกแท็บ NAT แล้วคลิกปุ่ม + 2. ที่หน้าต่าง NAT Rule ให้คลิกแท็บ General แล้วกำหนดค่าดังนี้ ที่คำสั่ง Chain ให้เลือกเป็น dstnatที่คำสั่ง Protocol ให้เลือกเป็น 6 (tcp)ที่คำสั่ง…

Continue Reading

การใช้ Netinstall เพื่อแก้ปัญหาเข้าใช้งาน Mikrotik ไม่ได้

Netinstall เป็นโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ Mikrotik เช่น ไม่สามารถเข้าใช้งาน Mikrotik ได้, เครื่องบู๊ตไม่ขึ้น ติดไวรัส หรือไม่สามารถอัปเดต RouterOS ผ่าน Winbox ปัญหาเหล่านี้เราสามารถใช้ Netinstall เข้ามาแก้ไขได้ โดยขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้ ดาวน์โหลดโปรแกรม Netinstall ได้ที่ https://www.mikrotik.com/download 2. ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นของ Mikrotik RouterOS ได้ที่ http://www.mikrotik.com/download แล้วเลือกรุ่นที่ที่ตรงกับ Mikrotik…

Continue Reading

สร้าง User Account หลายคนพร้อมกันเข้าไปใน Mikrotik

การใช้งาน Hotspot, VPN หรือระบบยืนยันตัวต่างๆ อาจต้องมีการเพิ่มยูสเซอร์เข้าไปใน MikroTik ที่ละหลายๆ Users พร้อมกัน แต่หากเราใช้โปรแกรม Winbox จะสามารถเพิ่มได้เพียงทีละคนเท่านั้น ดังนั้นในบทความนี้จะเสนอวิธีการเพิ่ม Users เข้าไปหลายๆ คนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยการ Import File ที่มีรายชื่อ Users ทั้งหมดอยู่ในไฟล์นี้เข้าไปใน MikroTik ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปคลิกสร้าง User ทีละคน โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้า MikroTik ผ่านโปรแกรม…

Continue Reading

การเก็บ LOG ของ Mikrotik ผ่าน Flash Drive

การเก็บ Log ของ MikroTik Router สามารถเก็บได้ด้วยความจำาภายในตัวของ MikroTik แต่ไม่สามารถเก็บได้ ครบตามจำานวนวันที่ทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กาหนดไว้ เนื่องจากพื้นที่ในหน่วยความจำมีให้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการที่เราจะเก็บให้ครบ จึงจำเป็นจะต้องจัดเก็บไปไว้ยังอุปกรณ์อื่น ซึ่งสามารถเก็บได้หลายช่องทาง วันนี้จะมาแนะนำาวิธีการเก็บ Log ผ่าน Flash Drive โดยวิธีการมี ดังนี้ คอนฟิก MikroTik ด้วยโปรแกรม Winbox เมื่อเข้าโปรแกรมมาแล้วให้ทำการเชื่อมต่อ Flash Drive เข้ากับตัวเครื่อง MikroTik…

Continue Reading
Close Menu