สร้างระบบ LDAP Authentication เพื่อ Log in ด้วย User Account จาก Active Directory

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลหรือออบเจ็กต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างแบบ Directory ทำให้บริษัทด้านเทคโนโลยีหลายแห่งได้นำมาพัฒนาเป็นมาตรฐานที่ใช้ใน Software หรือ Services ต่างๆ ของตนเอง เช่น Active Directory (AD) ของ Microsoft, Sun Directory Services (SDS) ของ Sun เป็นต้น           ในบทความนี้ เราจะนำ…

Continue Reading

การเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN ผ่านโปรแกรม FortiClient

IPSec VPN เป็นการเชื่อมต่อ VPN ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ Site To Site และแบบ Client To Site หรือที่เรียกกันว่า Remote Access VPN ใน Fortigate สามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมต่อ IPSec VPN ผ่านระบบปฏิบัติการอะไร ซึ่งรองรับทั้งบน Windows, MAC OS, Linux หรือ Android…

Continue Reading
Close Menu