การเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN ผ่านโปรแกรม FortiClient

IPSec VPN เป็นการเชื่อมต่อ VPN ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ Site To Site และแบบ Client To Site หรือที่เรียกกันว่า Remote Access VPN ใน Fortigate สามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมต่อ IPSec VPN ผ่านระบบปฏิบัติการอะไร ซึ่งรองรับทั้งบน Windows, MAC OS, Linux หรือ Android…

Continue Reading
Close Menu