การกำหนดโหมด Transparent Firewall ให้กับ FortiGate

Transparent คือ โหมดที่ Fortigate และเครื่อง Client ที่ต่ออยู่ด้านหลังจะเชื่อมต่อกับวง LAN เดิมของเรา ไม่มีการแยก Interface เป็นวงอื่น ทำให้เครื่อง Client ทุกเครื่องก็จะใช้ IP เดิม และ Gateway ก็เป็นเบอร์เดิม เพราะฉะนั้น Fortigate จะเป็นเพียง Bridge ที่มากั้นไว้และคอยตรวจสอบ Policy เท่านั้นไม่มีการแปลง IP ออกไปเป็นอีกวงหนึ่ง ซึ่งจะต่างจากโหมด…

Continue Reading

การส่ง Log จาก FortiGate ไปเก็บไว้ที่ FortiAnalyzer

การส่ง Log  จาก FortiGate ไปเก็บไว้ยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บ Log โดยเฉพาะ ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะตัว FortiGate เองไม่สามารถเก็บ Log จำนวนมากได้ ทำให้อาจมีปัญหากับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 ที่ต้องมีการจัดเก็บ Log ให้เจ้าหน้าที่ตามสืบค้นย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า 90 วัน              โดยอุปกรณ์ที่จัดเก็บ Log ให้กับ FortiGate ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ FortiAnalyzer เพราะนอกจากจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับจัดเก็บ Log…

Continue Reading

ติดตั้ง WSUS เพื่อทำ Windows Update ที่เครื่อง Client ใน Domain แบบ Offline ตอนที่ 2

การกำหนด Group Policy สำหรับอัปเดต WSUS เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นการทำงานของ WSUS แล้ว เราจะต้องไปกำหนดค่า Group Policy ที่จะใช้งานร่วมกับ WSUS ด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้ สร้าง OU ชื่อ SecUpdate ขึ้นมา จากนั้นย้ายออบเจ็กต์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการอัปเดต WSUS ไปไว้ใน OU นี้ 2. เปิดหน้าต่าง Group Policy ขึ้นมา…

Continue Reading

ติดตั้ง WSUS เพื่อทำ Windows Update ที่เครื่อง Client ใน Domain แบบ Offline ตอนที่ 1

WSUS (Windows Server Update Services) เป็นการทำให้เครื่อง Client ที่อยู่บน Domain สามารถอัปเดต Windows ให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยอยู่เสมอผ่านเครื่อง Domain Controller ที่จะดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตต่างๆ มาเก็บไว้ในเครื่องก่อน จากนั้นก็จะสั่งให้มีการอัปเดตเครื่อง Client ด้วย Group Policy ทำให้เวลาที่เครื่อง Client อัปเดตไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยประหยัด Bandwidth การใช้งานอินเทอร์เน็ตลงได้อย่างมาก การติดตั้ง WSUS การติดตั้ง…

Continue Reading

ติดตั้ง SNMP Server และ IPHost Network Monitor เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของ Domain controller

SNMP (Simple Network Management Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้มอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายรวมถึงเครื่อง Server ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดของตัวอุปกรณ์ สถานะการทำงาน หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ โดยจะมีเครื่อง NMS (Network Management Stations) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อหากเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบจะสามารถรับทราบและหาทางแก้ปัญหาได้ทัน ติดตั้ง Feature ชื่อ SNMP Service 2. ที่หน้าต่าง Computer Management เข้าไปที่คำสั่ง Services…

Continue Reading

การเชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage เข้าไปใช้งานในเครื่อง VM

ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage ไปใช้งานในเครื่อง VM ต่างๆ ที่อยู่ใน ESX เพื่อใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลหรือ Backup ไฟล์สำคัญ เราสามารถทำได้โดยกำหนดค่าในส่วนของ USB Controller ดังนี้ เชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage ไปที่เครื่อง Host (Physical Server) ก่อนที่ ESXi คลิกขวาที่เครื่อง VM (Virtual Machine) ที่ต้องการใช้งานไดรฟ์ USB…

Continue Reading

ตอนที่ 4 การสร้าง Project และทดสอบการทำงานเริ่มต้น

ในตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับการสร้าง Robot ด้วยโปรแกรม UiPath กันก่อน ซึ่งจะมีขั้นตอนคล้ายกับการเขียนโปรแกรม แต่ไม่มีความจำเป็นต้องจำคำสั่งใดๆ เพราะ UiPath ให้เราใช้คำสั่งต่างๆ ด้วยไอคอนแบบลากวางหรือคลิกเลือกเท่านั้น โดย Project แรก จะเป็นการสร้าง Robot ให้ตัวสอบเงื่อนไขว่าตัวแปรชื่อ var1 มีค่ามากกว่า 3 หรือไม่ ถ้ายังมีค่าน้อยกว่า ก็ให้แสดงค่าตัวแปรออกมาว่ามีค่าเท่าไหร่ แต่ถ้ามีค่ามากกว่าแล้วก็ให้จบโปรแกรมไป ซึ่งเป็น Robot แบบง่ายๆ ไม่มีขั้นตอนซับซ้อน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำรู้จักและเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ของการใช้โปรแกรมกันก่อน…

Continue Reading

ตอนที่ 3 การติดตั้ง UiPath Studio เวอร์ชั่น Community เพื่อใช้งานฟรี

ก่อนที่จะสามารถสร้าง Robot ได้ จะต้องติดตั้งโปรแกรม UiPath Studio ก่อน โดยในตอนเริ่มต้นที่เพิ่งหัดใช้งานโปรแกรม เราสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น Community เพื่อทดลองใช้งานฟรีก่อนได้ โดยมีขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งดังนี้ เข้าเว็บไซต์ www.uipath.com แล้วคลิกคำสั่ง Try UiPath Free 2. คลิกคำสั่ง Sign up with Email เพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิก 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมลที่ใช้ และตั้งรหัสผ่านที่จะใช้ในการ Login…

Continue Reading

ตอนที่ 2 รู้จักส่วนประกอบหลักที่สำคัญของ UiPath

การพัฒนา RPA บนแพลตฟอร์มของ UiPath จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ UiPath Studio, UiPath Robot และ UiPath Orchestrator โดยแต่ละส่วนก็มีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกัน โดยเราจะมาทำความรู้จักกันในบทความตอนนี้ครับ UiPath Studio ส่วนที่ใช้ออกแบบและพัฒนา Robot ในส่วนประกอบหลักทั้ง 3 ส่วน UiPath Studio ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา Robot เพื่อช่วยในการทำงานแบบอัตโนมัติตามที่เราต้องการ…

Continue Reading

การทำ Windows Server เป็น Network Storage ด้วย iSCSI Server

ตั้งแต่ Windows Server 2012 – 2019 สามารถทำตัวเองเป็น Network Storage ผ่าน โปรโตคอล iSCSI ทั้งในฝั่งของ Server และ Initiator (Client) ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน Storage ไปได้มากทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพที่ได้อาจไม่สามารถเทียบเท่ากับ Network Storage จริงๆ ได้ แต่หากเป็นการใช้งานที่ไม่หนักมาก การใช้…

Continue Reading
Close Menu