สร้าง User Account หลายคนพร้อมกันเข้าไปใน Mikrotik

สร้าง User Account หลายคนพร้อมกันเข้าไปใน Mikrotik

การใช้งาน Hotspot, VPN หรือระบบยืนยันตัวต่างๆ อาจต้องมีการเพิ่มยูสเซอร์เข้าไปใน MikroTik ที่ละหลายๆ Users พร้อมกัน แต่หากเราใช้โปรแกรม Winbox จะสามารถเพิ่มได้เพียงทีละคนเท่านั้น ดังนั้นในบทความนี้จะเสนอวิธีการเพิ่ม Users เข้าไปหลายๆ คนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยการ Import File ที่มีรายชื่อ Users ทั้งหมดอยู่ในไฟล์นี้เข้าไปใน MikroTik ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปคลิกสร้าง User ทีละคน โดยมีขั้นตอนดังนี้

mikrotik multi user
  1. เข้า MikroTik ผ่านโปรแกรม Winbox ไปที่เมนูคำาสั่ง IP เลือก Hotspot แล้วกำหนดค่าต่างๆ ของยูสเซอร์ที่ต้องการก่อน เพื่อจะใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยตัวอย่างนี้จะตั้งไว้ 2 Profile คือ Manager และ User โดยจะสร้างยูสเซอร์ให้อยู่ใน Profile ของแต่ละกลุ่ม
  • Profile Manager จะทำมีการล็อก Mac address เข้าไปด้วยกับยูสเซอร์ที่อยู่ใน Profile นี้
  • Profile User จะไม่มีการกำหนดค่า Mac address ให้กับยูสเซอร์
mikrotik multi user

2. ไปที่เมนู New Terminal พิมพ์คำสั่ง…

/ip hotspot user export file=user.rsc  
mikrotik multi user

3. จะได้ไฟล์ที่ชื่อ user. rsc ในเมนู File ให้ทำการลากออกมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่ออยู่

mikrotik multi user

4. เปิดไฟล์ user.rsc ด้วยโปรแกรมประเภท Text Editor ในตัวอย่างนี้จะใช้ Notepad++

mikrotik multi user

5. เราจะลบส่วนข้างบนออกหรือจะแก้แค่ส่วนล่างที่อยู่หลังจากบรรทัด /ip hotspot user นี้ก็ได้ โดยเปลี่ยนช่องว่างธรรมดาไปเป็นช่องว่างด้วยปุ่ม Tab (ให้ลบช่องว่างออกแล้วกดปุ่ม Tab แทน 1 ครั้ง) ทำแบบนี้ทุกช่อง และสำหรับข้อมูลของแต่ละยูสเซอร์ต้อง ทำการย้ายให้ไปอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับยูสเซอร์นั้นๆ ด้วย ทำการจัดเรียงใหม่ให้ตรงกันกับยูสเซอร์อื่นๆ เพื่อง่ายต่อการจัดการในขั้นตอนต่อไป

mikrotik multi user

6. คัดลอกข้อมูลที่เป็น User ID ที่เราได้สร้างไว้ จากนั้นเปิดโปรแกรม Microsoft Excel วางข้อมูลที่ เราได้คัดลอกไว้ลงไป ข้อมูลก็จะไปอยู่ตามช่องในตารางพอดี

mikrotik multi user

7. ที่นี้ถ้าต้องการเพิ่มยูสเซอร์ ก็สามารถนำข้อมูลขอยูสเซอร์ที่จะสร้างใหม่ลงไป โดยให้อิงจากแบบฟอร์มเดิมที่เราได้ทำไว้ จะเพิ่มจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการ จากนั้นให้คัดลอกข้อมูลทั้งหมดแล้วนำไปวางในไฟล์ user.rsc จากนั้นเซฟทับได้เลย

mikrotik multi user
mikrotik multi user

8. กลับมาที่โปรแกรม Winbox เลือกคำสั่ง New Terminal ให้ทำการลากไฟล์ user.rsc มาใส่ในหน้าต่างนี้ ตัวไฟล์จะไปปรากฏและเซฟทับไฟล์เดิมที่อยู่ในเมนูคำสั่ง Files ให้เอง (ลองสังเกตขนาดของไฟล์ user.rsc จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนแรกที่เรานำออกไป) ถึงตรงนี้ถ้าใน Hotspot มียูสเซอร์ตรงกับไฟล์ที่เรานำเข้ามาให้ ไปลบยูสเซอร์ที่แท็บ Users ออกก่อน ไม่เช่นนั้นจะทำขั้นตอนต่อไปไม่ได้

mikrotik multi user

9. กลับมาที่หน้าต่างคำสั่ง New Terminal พิมพ์คำสั่ง…

/import user.rsc 

แล้วกดปุ่ม Enter ถ้าทำถูกขั้นตอน จะปรากฏข้อความ “Script file loaded and executed successfully”

mikrotik multi user

10. เข้าไปดูที่หน้าต่าง Hotspot ที่แท็บ Users ก็จะปรากฏยูสเซอร์ที่เราได้สร้างไว้

mikrotik multi user
Close Menu