ติดตั้ง WSUS เพื่อทำ Windows Update ที่เครื่อง Client  ใน Domain แบบ Offline ตอนที่ 1

ติดตั้ง WSUS เพื่อทำ Windows Update ที่เครื่อง Client ใน Domain แบบ Offline ตอนที่ 1

WSUS (Windows Server Update Services) เป็นการทำให้เครื่อง Client ที่อยู่บน Domain สามารถอัปเดต Windows ให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยอยู่เสมอผ่านเครื่อง Domain Controller ที่จะดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตต่างๆ มาเก็บไว้ในเครื่องก่อน จากนั้นก็จะสั่งให้มีการอัปเดตเครื่อง Client ด้วย Group Policy ทำให้เวลาที่เครื่อง Client อัปเดตไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยประหยัด Bandwidth การใช้งานอินเทอร์เน็ตลงได้อย่างมาก

การติดตั้ง WSUS

การติดตั้ง WSUS มีขั้นตอนดังนี้

  1. Add Role ที่ชื่อ Windows Server Update Services

2. ที่ขั้นตอน Content location selection กำหนดพาธที่เก็บไฟล์อัปเดต ตัวอย่างนี้เก็บไว้ที่ไดรฟ์ C:\

3. ที่ขั้นตอน Installation progress เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิกคำสั่ง Launch Post-Installation tasks แล้วคลิกปุ่ม Close

4. กลับมาที่หน้าต่าง Server Manager อีกครั้ง  ให้คลิกไอคอนรูปธง เพื่อตรวจสอบสถานะการติดตั้ง หากขึ้นคำสั่ง Configuration required. Installation succeeded on server1.admingroup.com ก็แสดงว่าการติดตั้ง WSUS เสร็จสมบูรณ์แล้ว

กำหนดค่าการทำงานของ WSUS

ก่อนที่จะให้เครื่อง Client เข้ามาดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตต่างๆ ที่เครื่อง Server เราก็จะต้องกำหนดให้เครื่อง Server ไปดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตที่สำคัญมาจาก Server ของทาง Microsoft ก่อน ดังนี้

  1. คลิกเมนู Tools > Windows Server Update Services

2. ขั้นตอน Before You Begin ให้คลิกปุ่ม Next

3. ขั้นตอน Join the Microsoft Update Improvement Program ให้คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกที่คำสั่ง Yes, I would like to join the Microsoft Update Improvement Program แล้วคลิกปุ่ม Next

4. ขั้นตอน Choose Upstream Server ให้เลือกคำสั่ง Synchronize from Microsoft Update เพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตโดยตรงจาก Server ของ Microsoft จากนั้นคลิกปุ่ม Next

5. ขั้นตอน Specify Proxy Server ให้คลิกปุ่ม Next

6. ขั้นตอน Connect to Upstream Server ให้คลิกปุ่ม Start Connecting เพื่อเชื่อมต่อไปยัง Server ของ Microfot ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Next

7. ขั้นตอน Choose Languages ให้คลิกเลือกคำสั่ง Download updates only in these languages จากนั้นให้คลิกเลือกภาษาที่การใช้งาน ตัวอย่างนี้คลิกเลือกภาษา English แล้วคลิกปุ่ม Next

8. ขั้นตอน Choose Products ให้คลิกเลือก Service หรือรุ่นของระบบปฏิบัตการที่ต้องการอัปเดต ตัวอย่างนี้เลือก Windows 10 จากนั้นคลิกปุ่ม Next

9. ขั้นตอน Choose Classifications ให้คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการอัปเดต ให้เลือก Critical Updates, Definition Update, Security Updates และ Ugrades จากนั้นคลิกปุ่ม Next

10. ขั้นตอน Choose Classifications ให้คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการอัปเดต ให้เลือก Critical Updates, Definition Update, Security Updates และ Ugrades จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 11. ขั้นตอน Finished ให้คลิกปุ่ม Next

12. ขั้นตอน What’s Next จะแจ้งขั้นตอนการกำหนดค่าการทำงานของ WSUS ให้เราทราบ เช่น ต้องใช้ SSL, ต้องมีการสร้าง Group กำหนดการอัปเดตผ่าน Group Policy หรือการสร้างกฏเพื่ออนุญาตให้อัปเดตอัตโนมัติ เป็นต้น จากนั้นให้คลิกปุ่ม Finish

13. จะปรากฏหน้าต่าง Update Services ขึ้นมา ให้คลิกคำสั่ง Synchronize Now จากนั้นให้รอจนกว่าการ Synchronize จะเสร็จเรียบร้อย

14. สร้าง Group สำหรับกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะอนุญาตให้อัปเดตจาก WSUS ขึ้นมา โดยเข้าไปที่คำสั่ง Computer > All Computers จากนั้นคลิกขวาที่คำสั่ง All Computers แล้วเลือกคำสั่ง Add Computer Group…

15. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Add Computer Group ให้กำหนดชื่อ Group ลงในช่อง Name ตัวอย่างนี้ตั้งชื่อว่า SecUpdate จากนั้นคลิกปุ่ม Add

16. คลิกคำสั่ง Options > Computers แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Use Group Policy or registry settings on computers แล้วคลิกปุ่ม OK

Close Menu