ตอนที่ 6 การ Backup เครื่อง VM ทั้งหมดเป็นไฟล์ Image

ตอนที่ 6 การ Backup เครื่อง VM ทั้งหมดเป็นไฟล์ Image

การ Backup บน Veeam จะทำงานอยู่บน Virtualization Layer และสร้างไฟล์ที่ได้จากการ Backup เป็นไฟล์ Image โดยการทำงานทั้งหมดไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Agent ลงไปที่เครื่อง VM เลย เพราะ Veeam จะทำงานร่วมกับ ESX เพื่อร้องขอการสร้าง Snapshot ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่า Configuration, Application, ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ OS ในจุดที่มีการสั่ง Backup เอาไว้

จากนั้น Veeam จะก๊อบปี้ข้อมูลเหล่านี้ที่ Datastore ต้นทาง แล้วทำการบีบอัด (Compresses) และกรองข้อมูลที่ซ้ำซ้อน (Deduplicates) มาเก็บไว้ในส่วนของ Backup repository ด้วยรูปแบบของไฟล์ Image ตามมาตรฐานของ Veeam ซึ่งจะเป็นนามสกุล .vbm และ vbk เป็นต้น

การสร้าง Backup Repository เพื่อเก็บข้อมูลของการ Backup

ก่อนทำการ Backup (Backup job) จะต้องสร้าง Repository สำหรับการเก็บข้อมูลของการทำ Backup ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกคำสั่ง BACKUP INFRASTRUCTURE
  2. คลิกคำสั่ง Backup Repositories
  3. คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Add Backup Repository

4. เมื่อปรากฏหน้าต่าง New Backup Repository ที่ขั้นตอน Name ตั้งชื่อ Repo ที่เราต้องการสร้าง ตัวอย่างนี้ตั้งชื่อว่า “VM Repo” แล้วคลิกปุ่ม Next

5. ขั้นตอน Type กำหนดประเภทของ Repo ตัวอย่างนี้เป็นการ Backup เครื่อง VM ที่เป็น Windows Server ดังนั้นจึงคลิกเลือก Microsoft Windows server แล้วคลิกปุ่ม Next

6. ขั้นตอน Server คลิกเลือก Repository Server ที่ต้องการใช้งาน

7. คลิกปุ่ม Populate เพื่อให้แสดงไดรฟ์ที่ต้องการเก็บข้อมูล จากนั้นคลิกเลือกไดรฟ์ที่ต้องการใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม Next

8. ขั้นตอน Repository โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์สำหรับการเก็บข้อมูล Backup ขึ้นมา โดยกำหนดชื่อโฟลเดอร์เป็น Backups ให้คลิกปุ่ม Populate เพื่อให้โปรแกรมคำนวณพื้นที่ว่างสำหรับการตรวจสอบว่ามีเพียงพอต่อการ Backup หรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม Next

9. ขั้นตอน Mount Server คลิกปุ่ม Next

10. ขั้นตอน Review คลิกปุ่ม Apply

11. ขั้นตอน Apply คลิกปุ่ม Finish

12. โปรแกรมจะให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงค่า Configuration และการสร้าง Repo ใหม่ ให้คลิกปุ่ม Yes

การสร้าง Backup job เพื่อ Backup เครื่อง VM

หลังจากที่สร้าง Repository เพื่อเก็บข้อมูลของการ Backup ได้แล้ว เราก็จะสามารถสั่ง Backup เครื่อง VM ได้ทันที โดยการสร้าง Backup job ขึ้นมาก่อน ดังนี้

  1. คลิกคำสั่ง VIRTUAL MACHINES
  2. คลิกเลือก IP แล้วคลิกขวาที่เครื่อง VM เลือกคำสั่ง Add to backup job > New job…
  3. เมื่อปรากฏหน้าต่าง New Backup Job ที่ขั้นตอน Name ให้กำหนดชื่อที่ต้องการลงไป ตัวอย่างนี้ตั้งชื่อว่า “Backup Job 1” แล้วคลิกปุ่ม Next
  4. ขั้นตอน Virtual Machines คลิกเลือกเครื่อง VM ที่ต้องการ Backup แล้วคลิกปุ่ม Next
  5. ขั้นตอน Storage ที่ช่อง Backup repository คลิกเลือก Repo ที่เราสร้างจากขั้นตอนที่แล้ว ตัวอย่างนี้คือ “VM Repo” แล้วคลิกปุ่ม Next

6. ขั้นตอน Guest Processing คลิกปุ่ม Next

7. ขั้นตอน Schedule กำหนดค่าการตั้งเวลา Backup จากนั้นคลิกปุ่ม Apply

8. ขั้นตอน Summary คลิกปุ่ม Finish

Close Menu