ตอนที่ 3 การติดตั้ง UiPath Studio เวอร์ชั่น Community เพื่อใช้งานฟรี

ตอนที่ 3 การติดตั้ง UiPath Studio เวอร์ชั่น Community เพื่อใช้งานฟรี

ก่อนที่จะสามารถสร้าง Robot ได้ จะต้องติดตั้งโปรแกรม UiPath Studio ก่อน โดยในตอนเริ่มต้นที่เพิ่งหัดใช้งานโปรแกรม เราสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น Community เพื่อทดลองใช้งานฟรีก่อนได้ โดยมีขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.uipath.com แล้วคลิกคำสั่ง Try UiPath Free
rpa install uipath community

2. คลิกคำสั่ง Sign up with Email เพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิก

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมลที่ใช้ และตั้งรหัสผ่านที่จะใช้ในการ Login จากนั้นคลิกคำสั่ง Sign up

4. กลับไปยืนยันการสมัครสมาชิกที่อีเมลของเราให้เรียบร้อย แล้ว Login เข้า www.uipath.com ด้วยอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

5. เมื่อ Login เข้าสู่หน้า Profile แล้ว ให้คลิกคำสั่ง Download Studio/StudioX

6. ขั้นตอน Let’s Activate คลิกคำสั่ง Community License เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใช้งานฟรี หากเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนและต้องการรัน Robot เพียงไม่กี่ตัว ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งาน

7. ขั้นตอน Choose a Profile คลิกคำสั่ง UiPath Studio Pro Community (หากเลือก UiPath StudioX จะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้สร้าง Robot แบบง่ายๆ ไม่ต้องเขียนโค้ด แต่เหมาะกับงานง่ายๆ ที่มีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก)

8. ขั้นตอน Choose an Update Channel คลิกคำสั่ง Stable เพื่อเลือกใช้เวอร์ชั่นที่มีความเสถียร แต่อาจไม่ได้ใช้ความสามารถใหม่ล่าสุด

9. ขั้นตอน Choose source control support คลิกคำสั่ง Continue

10. จะเข้าสู่ขั้นตอน Welcome to Studio คลิกคำสั่ง Close

11. หน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรม UiPath Studio Pro Community จะปรากฏขึ้นมา

12. การติดตั้งก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ เราสามารถสร้าง Robot เพื่อทำงาน Automation ต่างๆ ได้ตามที่ต้องการแล้ว

rpa uipath basic
Close Menu