ตอนที่ 2 รู้จักส่วนประกอบหลักที่สำคัญของ UiPath

ตอนที่ 2 รู้จักส่วนประกอบหลักที่สำคัญของ UiPath

การพัฒนา RPA บนแพลตฟอร์มของ UiPath จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ UiPath Studio, UiPath Robot และ UiPath Orchestrator โดยแต่ละส่วนก็มีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกัน โดยเราจะมาทำความรู้จักกันในบทความตอนนี้ครับ

UiPath Studio ส่วนที่ใช้ออกแบบและพัฒนา Robot

ในส่วนประกอบหลักทั้ง 3 ส่วน UiPath Studio ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา Robot เพื่อช่วยในการทำงานแบบอัตโนมัติตามที่เราต้องการ โดย UiPath ได้เตรียมเครื่องมือในการพัฒนา Robot ในรูปแบบของ Workflow และ Activity เพื่อเขียนคำสั่งให้ Robot ทำงานในรูปแบบของบล็อกที่เป็นรูปภาพแบบลากวาง (Drag and Drop) ทำให้แม้ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้ามีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งมาบ้างก็จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

UiPath Orchestrator ส่วนที่ใช้ในการจัดการและตรวจสอบการทำงานของRobot

UiPath Orchestrator เป็น Web Application ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางควบคุมการทำงานของ Robot หลายๆ ตัวเพื่อสั่งให้ทำงานตามที่ต้องการ และยังสามารถติดตามหรือตรวจสอบการทำงานต่างๆ ของ Robot ได้อีกด้วย

UiPath Robot ส่วนการทำงานของ Robot

เป็นส่วนของ Robot ที่ถูกสร้างขึ้น โดยรับคำสั่งมาจาก UiPath Orchestrator ที่คอยจัดเรียงคิวและสั่งให้ Robot ทำงานตามขั้นตอนที่ได้เขียนไว้ใน Workflow ของ UiPath Studio ซึ่งมีการทำงานอยู่ 2 แบบ

แบบที่ 1 คือ Attended ที่ Robot ไม่สามารถทำงานหรือตัดสินใจด้วยตัวเองได้ ต้องรอให้มนุษย์เป็นคนสั่งให้ Robot ทำงานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น ต้องสั่ง Run หรือดับเบิ้ลคลิกไอคอนก่อน Robot จึงจะสามารถทำงานได้

สำหรับแบบที่ 2 คือ Unattended ที่ Robot สามารถทำงานหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอรับคำสั่งจากมนุษย์ เช่น หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น Robot จะทำงานทันที หรือทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น

Close Menu