การ Backup เครื่อง Guest ใน ESXi เป็นไฟล์ OVA

การ Backup เครื่อง Guest ใน ESXi เป็นไฟล์ OVA

สำหรับใน VMware ESXi ที่ใช้บน vSphere Web Client จะมีคำสั่งให้ Export เป็น OVF เพียงอย่างเดียว หากต้องการ Export เพื่อ Backup เครื่อง Guest เป็นไฟล์ OVA เพื่อต้องการให้ Export ออกมาแล้วไฟล์ทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียว ต้องใช้โปรแกรม OVFTool เข้ามาช่วยในการ Export

โดยโปรแกรม OVFTool ดาวน์โหลดได้ที่ https://code.vmware.com/web/tool/4.3.0/ovf หรือใครที่ติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรม OVFTool นี้ได้จากในโฟลเดอร์ของโปรแกรมนี้เลยครับ โดยเปิดหน้าต่าง CMD ขึ้น โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

ovftool --noSSLVerify vi://root@/[Drive Letter]:/OVFFilename

ตัวอย่างเช่น ต้องการ Export เครื่อง Guest ที่ชื่อ VM_LINUX ที่อยู่ใน ESXi หมายเลข 10.10.0.5 มาเก็บไว้ที่เครื่องของตัวเองที่ไดรฟ์ C: ให้พิมพ์คำสั่ง…

ovftool --noSSLVerify vi://root@10.10.0.5/VM_LINUX  c:/VM_LINUX.ova

จากนั้นโปรแกรมจะให้ใส่รหัสผ่านของ root เมื่อใส่รหัสเสร็จโปรแกรมก็จะ Export พร้อมกับดาวน์โหลดไฟล์ OVA ของเครื่อง Guest มาเก็บไว้ในเครื่องของเรา

Leave a Reply

Close Menu