การใช้คำสั่ง DCdiag เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและข้อผิดพลาดต่างๆ ของ Domain Controller

การใช้คำสั่ง DCdiag เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและข้อผิดพลาดต่างๆ ของ Domain Controller

Windows Server ที่ทำหน้าที่เป็น Domain Controller จะมี Services ต่างๆ ที่เปิดใช้งานอยู่จำนวนมาก หากต้องการตรวจสอบถึงสถานะการทำงานของ Services เหล่านี้ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำคำสั่งสำคัญที่ใช้ในการทำงานตรงนี้ครับ

คำสั่งที่จะพูดถึงในบทความนี้ คือ DCDiag เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆ ของ Domain Controller (DC) เช่น สถานะการทำงานของ DNS, การ Replicate และข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นของระบบ ซึ่งคำสั่งนี้ก็มีออปชั่นและคำสั่งย่อยมากมาย ทีช่วยให้การตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆ ง่ายและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการใช้งานของคำสั่ง DCDiag

ถึงแม้ว่า DCDiag จะเป็นคำสั่งที่มีออปชั่นหรือพารามิเตอร์ต่างๆ จำนวนมาก แต่รูปแบบที่เราใช้บ่อยกันจริงๆ ก็คือ การใช้แบบไม่มีพารามิเตอร์ใดๆ ซึ่งเป็นค่า Default โดยพิมพ์คำสั่ง dcdiag เท่านั้น

แต่การใช้คำสั่งโดยไม่มีพารามิเตอร์ใดๆ จะแสดงข้อมูลออกมาจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานของเรา ดังนั้นเราสามารถใช้พารามิเตอร์  /test เพื่อระบุให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบได้ โดยมีรูปแบบของคำสั่ง ดังนี้

> dcdiag /test:[ข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ] 

ตัวอย่างเช่น ต้องการตรวจสอบสถานะการทำงานของ DNS ก็พิมพ์คำสั่ง…

> dcdiag /test:dns

ในทางกลับกัน เราสามารถกำหนดให้คำสั่ง DCDiag ยกเว้นการตรวจสอบบางสถานะที่ไม่ต้องการได้ โดยพิมพ์คำสั่ง…

> dcdiag /skip:systemlog 

ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างการใช้พารามิเตอร์ /skip:systemlog คือ ไม่แสดงสถานะของ systemlog เพราะถูกคำสั่งนี้ยกเลิกการตรวจสอบ

               หากต้องการตรวจสอบสถานะการทำงานของ DC ตัวอื่น โดยไม่จำเป็นต้องเรียกใช้คำสั่ง DCDiag ที่หน้าเครื่องเหล่านั้น ให้ใช้พารามิเตอร์ /s แล้วตามด้วยชื่อ DC เครื่องอื่นที่ต้องการตรวจสอบ โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

> dcdiag /s:[ชื่อ DC เครื่องอื่น] 

ตัวอย่างเช่น ต้องการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง DC อีกเครื่องหนึ่งที่ชื่อ server2 ให้พิมพ์คำสั่ง….

การอ่านผลลัพธ์ที่ออกมา

เมื่อเราใช้บางคำสั่งหรือการใช้คำสั่ง DCDiag โดยไม่ใส่พารามิเตอร์ใดๆ อาจทำให้มีการแสดงข้อมูลออกมามากเกินไป จนทำให้ยากต่อการตรวจสอบ ตัวอย่างนี้จะใช้คำสั่ง dcdiag โดยไม่มีพารามิเตอร์ จะเห็นว่าข้อมูลที่แสดงออกมามีจำนวนมาก โดยแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้

 • หมายเลข 1 เป็นส่วนที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานและการทดสอบการเชื่อมต่อของเครื่อง DC ข้อมูลนี้จะแสดงขึ้นมาทุกครั้งที่ใช้คำสั่ง dcdiag
 • หมายเลข 2 เป็นส่วนที่แสดงถึง Service นั้นผ่านการทดสอบ สามารถทำงานได้ตามปกติ
 • หมายเลข 3 เป็นส่วนที่แสดงถึง Service นั้นไม่ผ่านการทดสอบ โดยมีการแจ้งว่าข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ตัวอย่างนี้มีการแจ้งเตือนถึงความผิดพลาดของ DFSREvent ทำให้การ Replication ข้อมูลของ SYSVOL เกิดปัญหา ซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ได้ว่าอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Group Policy ที่จะไม่ถูก Replicate ไปยังเครื่อง DC ตัวที่ 2 ได้

หากต้องการให้การอ่านข้อมูลที่แสดงออกมาง่ายขึ้น เราสามารถใช้พารามิเตอร์ต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการดูได้ เช่น ส่วนใหญ่แล้วผมมักใช้คำสั่งนี้เพื่อหา Error ของแต่ละ Services เพื่อดูว่าเป็น Error ที่รุนแรงหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องการดูแค่มีอะไร Failed หรือไม่ผ่านการทดสอบบ้าง ก็จะใช้พารามิเตอร์ คือ /q ที่จะแสดงเฉพาะ Services ที่ Failed เท่านั้น (Services ที่ผ่านการทดสอบหรือ Passed จะไม่แสดงผล) และใช้ควบคู่ไปกับ /skip:systemlog เพื่อไม่แสดงข้อมูลของ systemlog ออกมา เพราะบางครั้งมีมากเกินไป และส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้อกับ Error ของ Services ต่างๆ เท่าไหร่ โดยมีตัวอย่างคำสั่งดังนี้

> dcdiag /q /skip:systemlog 

จากรูปจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง dcdiag /q /skip:systemlog จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่มีการรายงานว่ามี Services ไหนบ้างที่ไม่ผ่านการทดสอบ (Failed) ทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

เราสามารถดูรูปแบบของคำสั่งและพารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ โดยพิมพ์คำสั่ง…

> dcdiag /h 

ตัวอย่างการแจ้งเตือนสถานะ Failed และวิธีการแก้ไข

หลังจากที่รู้วิธีการใช้งานคำสั่ง DCDiag กันแล้ว เรามาดูตัวอย่างการแจ้งเตือนสถานะ Failed หรือ Errors ต่างๆ ที่มักพบได้บ่อยและวิธีการแก้ไขกันบ้างครับ

NCSecDesc = แสดงข้อผิดพลาดว่า “Error NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS doesn’t have Replicating Directory Changes In Filtered Set” เป็นการแจ้งเตือนว่าในระบบ Domain ไม่ได้มีการคอนฟิกเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับ RODC (Read Only Domain Controller) หากไม่มีการทำงานหรือวางแผนงานเพื่อทำงานร่วมกับ RODC เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ

SystemLog = หากมี Error ล่าสุดเกิดขึ้นใน Event Log จะทำให้การทดสอบ SystemLog เกิด Failed ได้ ถึงแม้ว่า Errors นั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Active Directory ก็ตาม เพราะ Errors ใดๆ ก็ตามใน Event Log สามารถทำให้เกิดปัญหากับการตรวจสอบของคำสั่ง DCDiag การแก้ปัญหา เราต้องกลับไปตรวจสอบ Log ใน Event Log เพื่อหาคำอธิบายและทำความเข้าใจกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์กับ Services หรือเหตุการณ์ใดบ้าง

FrsEvent และ DFSREvent = เกิดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ File Replication และ DFS (Distribute File System) ถ้าการทดสอบของ FrsEvent และ DFSREvent เกิด Failed แสดงว่ามีการทำงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนของ File Replication หรือ DFS เราสามารถหารายละเอียดของข้อผิดพลาดนี้เพิ่มเติมได้ โดยเข้าไปที่ Event Log แล้วตรวจสอบในส่วนของคำสั่ง Application and Services Logs

Replications = หากเกิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดของ Replications ให้ใช้คำสั่ง repadmin /replsummary เพื่อดูสถานะของการ Replicate อย่างละเอียดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้าง รวมถึงเข้าไปตรวจสอบการแจ้งเตือนอื่นที่คำสั่ง Application and Services Logs > Direcotry Service ในหน้าต่าง Event Log

            Multiple Access Denied = เมื่อเรียกใช้คำสั่ง DCDiag แล้วเกิดข้อความแจ้งเตือนว่า “Access Denied” เกิดขึ้นจำนวนมาก ให้เราตรวจสอบว่าได้เปิดใช้โปรแกรม CMD ด้วยสิทธิ์ของ administrator หรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วมีความเป็นไปได้ว่าคำสั่ง DCDiag จะถูกความสามารถของ UAC (User Account Control) บน Windows Server ได้บล็อกไว้

Connectivity หรือ RPC = ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับ Connectivity หรือ RPC เกิด Failed แสดงถึงปัญหาของการเชื่อมต่อกับเครื่องเครื่องปลายทางที่ต้องการใช้คำสั่ง DCDiag ตรวจสอบ การแก้ปัญหา คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Server ปลายทางสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ได้ถูกบล็อกจาก Firewall หรือระบบเครือข่ายมีปัญหา เพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คำสั่ง DCDiag ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่อง Server ที่ต้องการตรวจสอบได้

This Post Has 0 Comments

 1. Your comment is awaiting moderation.

  Prestamo 300 Para Pedir Un Prestamo Pedir Prestamo Personal Online Financieras
  https://creditosrapidosenusa.space/st-petersburg-fl/
  Tasa De Prestamos Personales Donde Puedo Pedir Un Prestamo Personal Prestamo De Saldo Personal
  https://creditosrapidosenusa.space/carlsbad-ca/
  Quien Presta Dinero Rapido Prestamistas Urgentes Donde Puedo Sacar Un Prestamo Con Pocos Intereses Prestamos De 300 Quiero Un Prestamo Rapido
  https://creditosrapidosenusa.space/east-point-ga/
  Simulador De Prestamos Online Minicreditos Al Instante Necesito Dinero Facil Tipo Interes Prestamo Personal

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Prestamos Personales Urgentes En Linea Oficina De Prestamos Personales Comparador Creditos Personales
  https://creditosrapidosenusa.space/lagrange-ga/
  Paginas De Minicreditos Interes Prestamo Personal Interes Para Prestamos Personales
  https://creditosrapidosenusa.space/sunnyvale-ca/
  Prestamos Personales Inmediatos En Linea Donde Pedir Prestamos De Dinero Donde Prestan Dinero Urgente Tasa De Interes Credito Personal Solicitud De Prestamo De Dinero
  https://creditosrapidosenusa.space/oxnard-ca/
  Calculo Interes Prestamo Personal Prestamistas Urgentes Prestamos Personales Por Internet Busco Credito

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Quiero Pedir Un Prestamo Prestamos Con Poco Interes Como Se Calcula Un Prestamo Personal Credito A Clientes
  https://elprestamista.space/denton-tx/
  Kredito 24 Horas Prestamos A 30 Dias Ver Prestamos Rapidos Donde Prestan Dinero Urgente Quiero Hacer Un Prestamo Personal
  https://elprestamista.space/rialto-ca/
  Credito Personal Interes Mas Bajo Prestamos En Un Dia Tasa De Interes Prestamos Personales Agencias De Prestamos De Dinero
  https://elprestamista.space/modesto-ca/
  Solicito Un Prestamo Urgente Lugares De Prestamos Solicitar Dinero Online

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Creditos Rapidos Gratis Prestamos Rapidos Y Faciles Prestamo De Dinero Con Intereses Prestar Dinero Por Internet
  https://elprestamista.space/pharr-tx/
  Prestamos Personales Urgentes En Linea Que Interes Tiene Un Prestamo Personal Prestamo De Saldo Personal Prestamos Faciles En Linea Financieras Prestamos Personales
  https://elprestamista.space/newark-nj/
  Credito 300 Euros Prestamos 24h Dinero En 24 Horas Prestamos Personales Por Internet 24 Horas
  https://elprestamista.space/san-francisco-ca/
  Credito 300 Euros El Prestamo Creditos Rapidos Hago Prestamos De Dinero Como Conseguir Un Prestamo Rapido Y Facil

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Prestamos Personales Pequenos A Credito Sacar Prestamo Entidades De Credito Creditos Directos
  https://elprestamista.space/visalia-ca/
  Micro Prestamos Rapidos Online Creditos Rapidisimos Microcreditos Online Credito Facil Y Rapido Prestamos A Pagar A Plazos
  https://elprestamista.space/boulder-co/
  Donde Sacar Un Credito Personal Credito Requisitos Mas Credito Credito Express Online
  https://elprestamista.space/paradise-nv/
  Lugares De Prestamos De Dinero Busco Prestamos Dinero Rapido Como Conseguir Un Credito Rapido Que Es Un Credito Personal Credito Consumo Online

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Prestamos Personales Online Prestamos Rapidos A Plazos Solicitar Dinero
  https://elprestamista.space/maricopa-az/
  Companias De Prestamos De Dinero Como Calcular El Interes De Un Prestamo Personal Prestamos Con Dni Sacar Prestamo Personal
  https://elprestamista.space/passaic-nj/
  Donde Me Pueden Prestar Dinero Facil Y Rapido Como Conseguir Un Credito Rapido Ayuda Prestamos Personales Informe De Credito Paginas De Creditos Rapidos
  https://elprestamista.space/the-woodlands-tx/
  Te Presto Dinero Rapido Donde Prestan Dinero Rapido Minicreditos Al Instante

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Necesito Un Prestamo De Dinero Paginas Que Prestan Dinero Personas Que Prestan Dinero Mini Prestamos
  https://creditosrapidosenusa.space/silver-city-nm/
  Donde Puedo Conseguir Un Prestamo De Dinero Rapido Como Solicitar Un Credito Oficina De Prestamos Personales Empresas Prestamistas De Dinero
  https://creditosrapidosenusa.space/st-petersburg-fl/
  Prestamos Con Intereses Credito 24 Horas Telefono Como Calcular El Interes De Un Prestamo Personal Buscador Prestamos
  https://creditosrapidosenusa.space/smyrna-ga/
  Solicitar Credito Online Urgente Credito Personal Que Cuenta Es Prestamos Online En Cuotas Quiero Sacar Un Prestamo Personal Prestamos De 300 Euros

 8. Your comment is awaiting moderation.

  El Credito Financiero Mini Credito Online Prestamos Online A Plazos Donde Me Pueden Prestar Dinero Facil Y Rapido
  https://creditosrapidosenusa.space/spring-tx/
  Quiero Solicitar Un Prestamo Credito 300 Mini Prestamos A Plazos
  https://creditosrapidosenusa.space/fresno-ca/
  Donde Pedir Un Prestamo Calcular Prestamo Online Financieras De Creditos Personales Mini Creditos Bancos Para Prestamos Personales
  https://creditosrapidosenusa.space/macon-ga/
  Paginas De Minicreditos Para Pedir Un Credito Rapido A Cuanto Estan Los Prestamos Personales

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Prestamos Online A Plazos Simulador De Prestamos Personales Pedir Credito Mas Credito
  https://elprestamista.space/hobbs-nm/
  Empresas Que Prestan Dinero Informacion Sobre Prestamos Personales Requisitos Para Prestamos Personales Paginas De Prestamos Online
  https://elprestamista.space/albany-ga/
  Empresas De Creditos Personales Minicreditos On Line Prestamos Personales Confiables Sacar Prestamo Personal Web Credito
  https://elprestamista.space/ventura-ca/
  Como Se Pide El Prestamo En Personal Solicitud De Credito O Prestamo Dinero Express

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Prestamos Para Autonomos Credito Y Tipos De Credito Solicitar Prestamo Rapido Cooperativa De Credito
  https://prestamosenestadosunidos.space/flower-mound-tx/
  Credito De Prestamos Individuales Prestamista De Dinero Urgente Donde Hacen Prestamos De Dinero Rapido
  https://prestamosenestadosunidos.space/temecula-ca/
  Personas Que Prestan Dinero A Redito Solicitud De Credito Para Clientes Comparador De Prestamos Online Prestamos Personales De Dinero
  https://prestamosenestadosunidos.space/sunrise-manor-nv/
  Prestamos Personales Online Informe De Credito Prestamos A Comercios Pago Por Dia Como Saber El Credito En Personal Busco Credito

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Solicitud De Credito Personal Como Aplicar Para Un Prestamo Personal Tipos De Prestamos
  https://elprestamista.space/linden-nj/
  Bancos De Prestamos Personales Calculo Interes Prestamo Personal Mi Primer Prestamo Prestamos Instantaneos Online
  https://elprestamista.space/port-arthur-tx/
  Prestamo Privado Solicitud De Credito Necesito Un Credito Personal Iaf Prestamos Personales
  https://elprestamista.space/santa-clara-ca/
  Sacar Credito Prestamos Por Linea Inmediatos Creditos Personales Rapidos Online

Leave a Reply

Close Menu