การใช้คำสั่ง DCdiag เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและข้อผิดพลาดต่างๆ ของ Domain Controller

การใช้คำสั่ง DCdiag เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและข้อผิดพลาดต่างๆ ของ Domain Controller

Windows Server ที่ทำหน้าที่เป็น Domain Controller จะมี Services ต่างๆ ที่เปิดใช้งานอยู่จำนวนมาก หากต้องการตรวจสอบถึงสถานะการทำงานของ Services เหล่านี้ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำคำสั่งสำคัญที่ใช้ในการทำงานตรงนี้ครับ

คำสั่งที่จะพูดถึงในบทความนี้ คือ DCDiag เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆ ของ Domain Controller (DC) เช่น สถานะการทำงานของ DNS, การ Replicate และข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นของระบบ ซึ่งคำสั่งนี้ก็มีออปชั่นและคำสั่งย่อยมากมาย ทีช่วยให้การตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆ ง่ายและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการใช้งานของคำสั่ง DCDiag

ถึงแม้ว่า DCDiag จะเป็นคำสั่งที่มีออปชั่นหรือพารามิเตอร์ต่างๆ จำนวนมาก แต่รูปแบบที่เราใช้บ่อยกันจริงๆ ก็คือ การใช้แบบไม่มีพารามิเตอร์ใดๆ ซึ่งเป็นค่า Default โดยพิมพ์คำสั่ง dcdiag เท่านั้น

แต่การใช้คำสั่งโดยไม่มีพารามิเตอร์ใดๆ จะแสดงข้อมูลออกมาจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานของเรา ดังนั้นเราสามารถใช้พารามิเตอร์  /test เพื่อระบุให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบได้ โดยมีรูปแบบของคำสั่ง ดังนี้

> dcdiag /test:[ข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ] 

ตัวอย่างเช่น ต้องการตรวจสอบสถานะการทำงานของ DNS ก็พิมพ์คำสั่ง…

> dcdiag /test:dns

ในทางกลับกัน เราสามารถกำหนดให้คำสั่ง DCDiag ยกเว้นการตรวจสอบบางสถานะที่ไม่ต้องการได้ โดยพิมพ์คำสั่ง…

> dcdiag /skip:systemlog 

ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างการใช้พารามิเตอร์ /skip:systemlog คือ ไม่แสดงสถานะของ systemlog เพราะถูกคำสั่งนี้ยกเลิกการตรวจสอบ

               หากต้องการตรวจสอบสถานะการทำงานของ DC ตัวอื่น โดยไม่จำเป็นต้องเรียกใช้คำสั่ง DCDiag ที่หน้าเครื่องเหล่านั้น ให้ใช้พารามิเตอร์ /s แล้วตามด้วยชื่อ DC เครื่องอื่นที่ต้องการตรวจสอบ โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

> dcdiag /s:[ชื่อ DC เครื่องอื่น] 

ตัวอย่างเช่น ต้องการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง DC อีกเครื่องหนึ่งที่ชื่อ server2 ให้พิมพ์คำสั่ง….

การอ่านผลลัพธ์ที่ออกมา

เมื่อเราใช้บางคำสั่งหรือการใช้คำสั่ง DCDiag โดยไม่ใส่พารามิเตอร์ใดๆ อาจทำให้มีการแสดงข้อมูลออกมามากเกินไป จนทำให้ยากต่อการตรวจสอบ ตัวอย่างนี้จะใช้คำสั่ง dcdiag โดยไม่มีพารามิเตอร์ จะเห็นว่าข้อมูลที่แสดงออกมามีจำนวนมาก โดยแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้

 • หมายเลข 1 เป็นส่วนที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานและการทดสอบการเชื่อมต่อของเครื่อง DC ข้อมูลนี้จะแสดงขึ้นมาทุกครั้งที่ใช้คำสั่ง dcdiag
 • หมายเลข 2 เป็นส่วนที่แสดงถึง Service นั้นผ่านการทดสอบ สามารถทำงานได้ตามปกติ
 • หมายเลข 3 เป็นส่วนที่แสดงถึง Service นั้นไม่ผ่านการทดสอบ โดยมีการแจ้งว่าข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ตัวอย่างนี้มีการแจ้งเตือนถึงความผิดพลาดของ DFSREvent ทำให้การ Replication ข้อมูลของ SYSVOL เกิดปัญหา ซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ได้ว่าอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Group Policy ที่จะไม่ถูก Replicate ไปยังเครื่อง DC ตัวที่ 2 ได้

หากต้องการให้การอ่านข้อมูลที่แสดงออกมาง่ายขึ้น เราสามารถใช้พารามิเตอร์ต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการดูได้ เช่น ส่วนใหญ่แล้วผมมักใช้คำสั่งนี้เพื่อหา Error ของแต่ละ Services เพื่อดูว่าเป็น Error ที่รุนแรงหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องการดูแค่มีอะไร Failed หรือไม่ผ่านการทดสอบบ้าง ก็จะใช้พารามิเตอร์ คือ /q ที่จะแสดงเฉพาะ Services ที่ Failed เท่านั้น (Services ที่ผ่านการทดสอบหรือ Passed จะไม่แสดงผล) และใช้ควบคู่ไปกับ /skip:systemlog เพื่อไม่แสดงข้อมูลของ systemlog ออกมา เพราะบางครั้งมีมากเกินไป และส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้อกับ Error ของ Services ต่างๆ เท่าไหร่ โดยมีตัวอย่างคำสั่งดังนี้

> dcdiag /q /skip:systemlog 

จากรูปจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง dcdiag /q /skip:systemlog จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่มีการรายงานว่ามี Services ไหนบ้างที่ไม่ผ่านการทดสอบ (Failed) ทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

เราสามารถดูรูปแบบของคำสั่งและพารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ โดยพิมพ์คำสั่ง…

> dcdiag /h 

ตัวอย่างการแจ้งเตือนสถานะ Failed และวิธีการแก้ไข

หลังจากที่รู้วิธีการใช้งานคำสั่ง DCDiag กันแล้ว เรามาดูตัวอย่างการแจ้งเตือนสถานะ Failed หรือ Errors ต่างๆ ที่มักพบได้บ่อยและวิธีการแก้ไขกันบ้างครับ

NCSecDesc = แสดงข้อผิดพลาดว่า “Error NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS doesn’t have Replicating Directory Changes In Filtered Set” เป็นการแจ้งเตือนว่าในระบบ Domain ไม่ได้มีการคอนฟิกเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับ RODC (Read Only Domain Controller) หากไม่มีการทำงานหรือวางแผนงานเพื่อทำงานร่วมกับ RODC เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ

SystemLog = หากมี Error ล่าสุดเกิดขึ้นใน Event Log จะทำให้การทดสอบ SystemLog เกิด Failed ได้ ถึงแม้ว่า Errors นั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Active Directory ก็ตาม เพราะ Errors ใดๆ ก็ตามใน Event Log สามารถทำให้เกิดปัญหากับการตรวจสอบของคำสั่ง DCDiag การแก้ปัญหา เราต้องกลับไปตรวจสอบ Log ใน Event Log เพื่อหาคำอธิบายและทำความเข้าใจกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์กับ Services หรือเหตุการณ์ใดบ้าง

FrsEvent และ DFSREvent = เกิดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ File Replication และ DFS (Distribute File System) ถ้าการทดสอบของ FrsEvent และ DFSREvent เกิด Failed แสดงว่ามีการทำงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนของ File Replication หรือ DFS เราสามารถหารายละเอียดของข้อผิดพลาดนี้เพิ่มเติมได้ โดยเข้าไปที่ Event Log แล้วตรวจสอบในส่วนของคำสั่ง Application and Services Logs

Replications = หากเกิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดของ Replications ให้ใช้คำสั่ง repadmin /replsummary เพื่อดูสถานะของการ Replicate อย่างละเอียดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้าง รวมถึงเข้าไปตรวจสอบการแจ้งเตือนอื่นที่คำสั่ง Application and Services Logs > Direcotry Service ในหน้าต่าง Event Log

            Multiple Access Denied = เมื่อเรียกใช้คำสั่ง DCDiag แล้วเกิดข้อความแจ้งเตือนว่า “Access Denied” เกิดขึ้นจำนวนมาก ให้เราตรวจสอบว่าได้เปิดใช้โปรแกรม CMD ด้วยสิทธิ์ของ administrator หรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วมีความเป็นไปได้ว่าคำสั่ง DCDiag จะถูกความสามารถของ UAC (User Account Control) บน Windows Server ได้บล็อกไว้

Connectivity หรือ RPC = ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับ Connectivity หรือ RPC เกิด Failed แสดงถึงปัญหาของการเชื่อมต่อกับเครื่องเครื่องปลายทางที่ต้องการใช้คำสั่ง DCDiag ตรวจสอบ การแก้ปัญหา คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Server ปลายทางสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ได้ถูกบล็อกจาก Firewall หรือระบบเครือข่ายมีปัญหา เพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คำสั่ง DCDiag ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่อง Server ที่ต้องการตรวจสอบได้

This Post Has 0 Comments

 1. Your comment is awaiting moderation.

  Les étudiants ont commencé à l’utiliser pour les longues sessions d’études et pour passer leurs examens. Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. Lire des commentaires des autres acheteurs sur des sites Web indépendants sur le site de la pharmacie si possible. http://modafinilpascher.space/acheter-modafinil-en-ligne/ Il permet une augmentation de la vigilance et une amélioration de la capacité à maintenir l’état de veille sans empêcher l’endormissement aux heures normales de coucher.

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament est pris par voie orale sous forme de comprimés. Pour la narcolepsie, 100 mg est prescrit pour être pris une fois par jour, immédiatement au réveil. La somnolence diurne excessive se caractérise par une difficulté à rester éveillé et une augmentation de la survenue d’endormissement à des moments inappropriés. http://modafinilpascher.space/acheter-modafinil-sans-ordonnance/ Il y a eu de nombreux usages hors AMM pour le Modafinil qui se sont développées depuis sa découverte.

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Personnes souffrant de ce trouble sentent généralement hypersomnolence lorsqu’ils sont éveillés (généralement pendant la nuit, en dehors de la journée normale se réveillent heures), et parfois l’expérience insomnie en essayant de dormir pendant la journée. Si vous pensez que vous avez besoin de mobiliser les ressources cachées du cerveau et d’améliorer considérablement l’activité des processus cognitifs, et que vous avez peu de temps pour dormir et vous reposer, Modafinil peut résoudre votre problème. La dose recommandée de Modafinil est de 200 mg, une fois par jour, lors du traitement des troubles du rythme circadien. https://acheter-modafinil.site/modafinil-ordonnance/ Pour l’amélioration mentale et pour se débarrasser du brouillard cérébral, certaines personnes trouvent que prendre 50 mg au réveil et 50 mg dans l’après-midi (100 mg au total) peut donner de la vigilance tout au long de la journée. Les gens rapportent que ce medicament contre le sommeil aide à accroitre la concentration, améliorer la productivité et augmenter la motivation tout en diminuant simultanément le besoin de temps de repos.

 4. Your comment is awaiting moderation.

  De façon quelque peu détournée, utilisent le remède pour lutter contre les déficits de l’attention et la diminution des facultés mentales consécutives à une chimiothérapie ou à un servage à la cocaïne. Ceci est particulièrement utile pour les médicaments qui sont généralement très coûteux, comme le Modafinil. Si vous pensez que vous avez besoin de mobiliser les ressources cachées du cerveau et d’améliorer considérablement l’activité des processus cognitifs, et que vous avez peu de temps pour dormir et vous reposer, ces pilules peut résoudre votre problème. https://acheter-modafinil.site/alertec-vente-libre/ Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil.

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Et ces effets bénéfiques sur les individus en bonne santé ont été confirmés par les recherches récentes: le remède accroît l’attention, améliore la capacité à apprendre et mémoriser, et augmente la capacité à résoudre des problèmes. Si vous voulez acheter médicament pour dormir sans ordonnance, vous devriez comprendre que ce médicament a clairement prononcé, effet stimulant sur les fonctions du système nerveux central. https://acheter-modafinil.site/acheter-modiodal-générique/ Une fois qu’un individu a une prescription, il/elle doit faire face à la hausse des prix au cours de laquelle le médicament est vendu dans les pays développés.

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Selon une autre étude, le médicament rendrait également les taches à réaliser plus agréables. Dans un examen des différentes études réalisées sur le Modafinil, On a constaté que toutes les études, mémoire de travail et épisodique a semblé être améliorée. https://acheter-modafinil.site/modiodal-modafinil/ Modafinil a été utilisé comme traitement d’appoint pour améliorer ce symptôme, ainsi que les traitements traditionnels pour résoudre les problèmes d’apnée-hypopnée.

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Le Modafinil est un mГ©dicament dГ©veloppГ© dans les annГ©es 70 en France pour traiter la narcolepsie, une condition qui provoque une tendance aiguГ« Г  s’endormir Г  peu prГЁs n’importe oГ№. Le mГ©dicament a Г©tГ© approuvГ© comme mГ©dicament de prescription pour les autres troubles du sommeil qui causent de la somnolence excessive: trouble du sommeil de travail par quarts et syndrome d’apnГ©e/hypopnГ©e obstructive. https://acheter-modafinil.site/acheter-provigil-gГ©nГ©rique/ Assurez-vous qu’ils sont enregistrГ©s auprГЁs de quelque organe directeur est dans le pays, dans qu’ils sont situГ©s. Dans de nombreux double-aveugle contre placebo contrГґlГ© Г©tudes de recherche effectuГ©es au cours des annГ©es, Modafinil a Г©tГ© vu Г  augmenter l’éveil chez les personnes atteintes de narcolepsie.

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Il y a eu de nombreux usages hors AMM pour le Modafinil qui se sont développées depuis sa découverte. Lire des commentaires des autres acheteurs sur des sites Web indépendants sur le site de la pharmacie si possible. Le Modafinil prix en France peut être très différent en fonction de l`endroit où l`on achète des pilules. https://acheter-modafinil.site/stimulant-intellectuel-sans-ordonnance/ C’est pourquoi, les comprimés doivent être pris de dosage strict et en aucun cas ne pas abuser de son application. Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil.

 9. Your comment is awaiting moderation.

  À moins que le médicament est prescrit pour traiter un du diagnostic médical approuvé pour son utilisation sur étiquette, patients trouvent leurs compagnies d’assurance ne veulent pas couvrir le coût des médicaments. Le médicament utilise substances chimiques naturelles afin de stimuler une réaction qui implique aussi les autres importants neurotransmetteurs dans le cerveau. https://acheter-modafinil.site/modafinil-provigil/ Ce dosage semble être le point de rencontre idéal pour la grande majorité des utilisateurs.

 10. Your comment is awaiting moderation.

  La plupart des gens ne veulent pas que les autres sachent quels médicaments ils achètent. Lisez la suite pour découvrir comment acheter Modafinil en France. https://acheter-modafinil.site/provigil-en-france/ Personnes souffrant de ce trouble sentent généralement hypersomnolence lorsqu’ils sont éveillés (généralement pendant la nuit, en dehors de la journée normale se réveillent heures), et parfois l’expérience insomnie en essayant de dormir pendant la journée.

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Ce médicament agit de façon surprenante. Par rapport au placebo, Modafinil a été vu pour améliorer sensiblement les résultats à différents tests, incluant le Test de latence Multiple Sleep, le maintien du Wakefulness Test, et le Self-administered échelle de somnolence d’Epworth. https://acheter-modafinil.site/ou-acheter-modafinil/ Un autre examen a révélé que dans l’ensemble de recherche études c’est la fonction cognitive a été amélioré grâce à une plus grande fonction exécutive, surtout quand la planification et l’exécution de tâches complexes ou difficiles. En raison du coût élevé de la marque Modafinil en pharmacie ordinaires, beaucoup de gens se tourneront vers les pharmacies en ligne pour tenter de sauver de l’argent.

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Son utilisation régulière conduit à une accoutumance, ce qui signifie qu’il ne sera plus aussi efficace lorsqu’utilisé trop fréquemment. Cependant, il est aussi capable de booster la concentration et la durée d’éveil ainsi que les capacités intellectuelles des individus sai ns, dormant déjà suffisamment, et ce dans le but de rendre leur journée plus productive. Un autre examen a révélé que dans l’ensemble de recherche études c’est la fonction cognitive a été amélioré grâce à une plus grande fonction exécutive, surtout quand la planification et l’exécution de tâches complexes ou difficiles. https://acheter-modafinil.site/modiodal-générique/ Les gens rapportent que ce medicament contre le sommeil aide à accroitre la concentration, améliorer la productivité et augmenter la motivation tout en diminuant simultanément le besoin de temps de repos.

 13. Your comment is awaiting moderation.

  La plupart des gens ne veulent pas que les autres sachent quels médicaments ils achètent. La narcolepsie est un trouble du sommeil affecte sommeil et l’éveil indiquant. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-en-ligne/ Pour l’amélioration mentale et pour se débarrasser du brouillard cérébral, certaines personnes trouvent que prendre 50 mg au réveil et 50 mg dans l’après-midi (100 mg au total) peut donner de la vigilance tout au long de la journée.

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Ils éprouvent souvent une somnolence diurne excessive. Modafinil a été utilisé comme traitement d’appoint pour améliorer ce symptôme, ainsi que les traitements traditionnels pour résoudre les problèmes d’apnée-hypopnée. https://acheter-modafinil.site/provigil-en-belgique/ Un autre examen a révélé que dans l’ensemble de recherche études c’est la fonction cognitive a été amélioré grâce à une plus grande fonction exécutive, surtout quand la planification et l’exécution de tâches complexes ou difficiles.

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Ce dosage semble être le point de rencontre idéal pour la grande majorité des utilisateurs. Contrairement aux stimulants psychomoteurs classiques, ces pilules a un effet principalement dans les zones cérébrales impliquées dans la régulation de l’éveil, du sommeil, de la veille et de la vigilance. Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-en-canada/ Selon une autre étude, le médicament rendrait également les taches à réaliser plus agréables. Stimulant intellectuel est pris une fois par jour et est sûr à prendre sans avoir besoin de nourriture avant ou après la consommation.

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament est une invention française. Il n’y a certainement aucune méthode universelle pour soulager la fatigue pendant un surmenage intellectuel intense. https://acheter-modafinil.site/commander-modafinil-en-ligne/ Les réflexes seraient exacerbés et la créativité stimulée. Dans les études sur l’apnée/hypopnée obstructive, la somnolence diurne et les scores de l’échelle de somnolence d’Epworth sont significatifs amélioré le Modafinil par rapport au placebo.

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Si la recherche est plus limité que pour d’autres utilisations, Il y a eu de nombreuses études réalisées montrant que le Modafinil peut en fait améliorer divers aspects de la cognition. Voyez lequel fonctionne le mieux pour vous. https://acheter-modafinil.site/alertec-vente-libre/ Contrairement aux stimulants psychomoteurs classiques, ces pilules a un effet principalement dans les zones cérébrales impliquées dans la régulation de l’éveil, du sommeil, de la veille et de la vigilance. L’avantage de Modafinil achat de sur Internet est la possibilité de comparer rapidement les prix des médicaments dans les pharmacies en ligne.

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament est pris par voie orale sous forme de comprimés. Pour la narcolepsie, 100 mg est prescrit pour être pris une fois par jour, immédiatement au réveil. Modafinil sans ordonnance est la puce la drogue ou cognitive enhancer disponible, connu pour améliorer les performances mentales, l’énergie et se concentrer avec un risque faible d’effets secondaires négatifs. Selon une autre étude, le médicament rendrait également les taches à réaliser plus agréables. https://acheter-modafinil.site/modafinil-maroc-prix/ Le Modafinil est un seul médicament de prescription dans la plupart des pays. Lire des commentaires des autres acheteurs sur des sites Web indépendants sur le site de la pharmacie si possible.

 19. Your comment is awaiting moderation.

  La méthode la plus sûre pour acheter médicament pour dormir vite en ligne. Modafinil, qui est commercialisé sous plusieurs noms de marques tels que Modvigil, ModAlert, et Provigil, est un médicament pharmaceutique approuver par la FDA pour soigner différents troubles du sommeil. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-en-ligne/ Dans les études sur l’apnée/hypopnée obstructive, la somnolence diurne et les scores de l’échelle de somnolence d’Epworth sont significatifs amélioré le Modafinil par rapport au placebo. Le Modafinil est un seul médicament de prescription dans la plupart des pays.

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Les effets du médicament durent en principe toute la journée, mais n’empêchent pas la personne de dormir aux horaires normaux, à condition d’être pris au plus tôt après le réveil, puisque sa demi-vie dans le corps humain est d’environ 15h. Avec ce guide, nous voulons vous fournir les différents itinéraires que vous pouvez suivre pour accéder aux avantages apportés par l’utilisation de Modafinil hors indication. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-en-europe/ Le drogue existe en deux concentrations: 100 mg et 200 mg. Le médicament est pris par voie orale sous forme de comprimés. Selon une autre étude, le médicament rendrait également les taches à réaliser plus agréables.

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Et ces effets bénéfiques sur les individus en bonne santé ont été confirmés par les recherches récentes: le remède accroît l’attention, améliore la capacité à apprendre et mémoriser, et augmente la capacité à résoudre des problèmes. Si la recherche est plus limité que pour d’autres utilisations, Il y a eu de nombreuses études réalisées montrant que le Modafinil peut en fait améliorer divers aspects de la cognition. https://acheter-modafinil.site/modafinil-sans-ordonnance-quebec/ Le comprimés est parfois vendu sous le nom de Provigil modafinil.

 22. Your comment is awaiting moderation.

  L’effet est de vigilance et éveil intense, et en fait il s’agissait de la première utilisation prescrite pour la drogue. Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique. Certains médecins qui sont au courant de toutes les recherches faites sur le Modafinil pour le TDAH vont prescrira en fait de Modafinil sur l’étiquette pour leurs patients, plus généralement dans les situations où les médicaments stimulants traditionnels ont eu des effets secondaires négatifs. https://acheter-modafinil.site/modiodal-modafinil/ Tandis que les bénéfices de Modafinil non indiqués ont encore en cours de recherche et ne sont pas officiellement approuvé par les autorités sanitaires du monde entier, les utilisateurs inondent les forums Internet pour chercher des moyens d’acquérir de la manière la plus discrète possible un tel améliorateur cognitif.

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil. Si vous pensez que vous avez besoin de mobiliser les ressources cachées du cerveau et d’améliorer considérablement l’activité des processus cognitifs, et que vous avez peu de temps pour dormir et vous reposer, ces pilules peut résoudre votre problème. Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. https://acheter-modafinil.site/modiodal-modafinil/ Lisez la suite pour découvrir comment acheter Modafinil en France. Et ces effets bénéfiques sur les individus en bonne santé ont été confirmés par les recherches récentes: le remède accroît l’attention, améliore la capacité à apprendre et mémoriser, et augmente la capacité à résoudre des problèmes.

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Ces pilule est utilisée fréquemment comme une drogue Nootropique afin d’améliorer la mise au point, concentration de, d’apprentissage, étudier, et la mémoire. Chez les individus dont l’activité professionnelle requiert une vivacité de réflexion intellectuelle et une concentration maximale, il est possible que dans certaines situations le cerveau cesse de “fonctionner”. https://acheter-modafinil.site/modiodal-générique/ Personnes souffrant de ce trouble sentent généralement hypersomnolence lorsqu’ils sont éveillés (généralement pendant la nuit, en dehors de la journée normale se réveillent heures), et parfois l’expérience insomnie en essayant de dormir pendant la journée. Le moment idéal pour prendre pilules est le matin, au réveil.

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Personnes atteintes de cette affection souvent une qualité de sommeil de mauvaise qualité au cours de la nuit, et une somnolence diurne excessive ultérieure. Le Modafinil prix en France peut être très différent en fonction de l`endroit où l`on achète des pilules. Cela peut être assez cher. https://acheter-modafinil.site/modvigil-sans-ordonnance/ Une fois qu’un individu a une prescription, il/elle doit faire face à la hausse des prix au cours de laquelle le médicament est vendu dans les pays développés. Si la recherche est plus limité que pour d’autres utilisations, Il y a eu de nombreuses études réalisées montrant que le Modafinil peut en fait améliorer divers aspects de la cognition.

 26. Your comment is awaiting moderation.

  De façon quelque peu détournée, utilisent le remède pour lutter contre les déficits de l’attention et la diminution des facultés mentales consécutives à une chimiothérapie ou à un servage à la cocaïne. Troubles du sommeil travail Maj (parfois juste appelé troubles du travail Maj) est un trouble du sommeil qui peut-être survenir lorsque les gens travaillent le Maj fin ou au cours de la nuit, souvent sur un horaire rotatif ou intermittent. Il y a eu de nombreux usages hors AMM pour le Modafinil qui se sont développées depuis sa découverte. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-en-luxembourg/ Personnes atteintes de cette affection souvent une qualité de sommeil de mauvaise qualité au cours de la nuit, et une somnolence diurne excessive ultérieure. De façon quelque peu détournée, utilisent le remède pour lutter contre les déficits de l’attention et la diminution des facultés mentales consécutives à une chimiothérapie ou à un servage à la cocaïne.

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Les rГ©flexes seraient exacerbГ©s et la crГ©ativitГ© stimulГ©e. Assurez-vous qu’ils sont enregistrГ©s auprГЁs de quelque organe directeur est dans le pays, dans qu’ils sont situГ©s. https://acheter-modafinil.site/acheter-provigil-en-ligne/ Le mГ©dicament a Г©tГ© testГ© intensivement comme un mГ©dicament favorisant la veille pour la narcolepsie. Le travail intellectuel intense mГЁne Г  l’accumulation de fatigue au mГЄme titre que le travail physique, mais contrairement Г  la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale.

 28. Your comment is awaiting moderation.

  KjГёpe laveste pris Modafinil Provigil online. Narkolepsi er en kronisk sykdom i hjernen og ryggmargen karakterisert mest av et gjentakende, ukontrollabelt Гёnske om ГҐ sove. https://kjopmodafinil.online/kjop-generisk-modafinil-reseptfritt/ I USA er det klassifisert som et skjema IV-kontrollert stoff, selv om det har blitt stilt spГёrsmГҐl ved klassifiseringen.

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Mengden medisiner som brukes må kanskje justeres hos de med nyre- eller leverproblemer. Tanken på å kunne ta en pille som gjør at du yter bedre både i studier og på jobb er svært fristende. https://kjopmodafinil.ru Modafinil for behandling av søvnforstyrrelser, Søvnapné, narkolepsi, ADHD og overdreven søvnighet på dagtid. Ring din läkare om du fortsetter å ha overdreven sömnighet også når du tar modafinil.

 30. Your comment is awaiting moderation.

  п»їLe nom chimique du modafinil est 2-[(diphГ©nylmГ©thyl)sulfinyl]-N-[(diphГ©nylmГ©thyl)carbamoyl]acГ©tamide, et il est Г©galement connu sous ses anciens noms de code de dГ©veloppement A-77, D-107 et U-226. Bien qu’il ait Г©tГ© utilisГ© hors AMM comme prГ©tendu activateur cognitif pour amГ©liorer l’Г©veil dans des Г©tudes animales et humaines, la recherche sur son efficacitГ© pour cette utilisation n’est pas concluante. https://achatmodafinil.space/modalert-sans-ordonnance/ Les changements cognitifs peuvent inclure des Г©tourdissements, des maux de tГЄte, une fatigue inhabituelle et de la colГЁre.

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Lors de la premiГЁre prise du mГ©dicament, il est recommandГ© de prendre la dose initiale Г  jeun, ce qui facilitera l’absorption du mГ©dicament. https://achatmodafinil.online/modiodal-sans-ordonnance/ Pour plus d’informations sur les dosages de ce mГ©dicament, lisez la description complГЁte du mГ©dicament sur le site Web de MedHelp.

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est un substrat pour les transporteurs d’efflux de mГ©dicaments, la glycoprotГ©ine P et la protГ©ine de rГ©sistance au cancer du sein. L’amphГ©tamine est plus puissante que la lГ©vodopa car elle a un effet plus direct sur la libГ©ration de dopamine. https://achatmodafinil.ru/acheter-modafinil-generique/ Certaines personnes peuvent Г©galement prГ©senter des rГ©actions allergiques, telles que des Г©ruptions cutanГ©es et le syndrome de Stevens-Johnson.

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Des doses Г©levГ©es de modafinil peuvent Г©galement provoquer des nausГ©es et des vomissements. Des Г©tudes Г  long terme sur l’utilisation du modafinil pour l’amГ©lioration cognitive chez les individus en bonne santГ© font encore dГ©faut, mais plusieurs Г©tudes ouvertes font Г©tat d’effets positifs. https://modafinilpascher.store/modiodal-100-mg/ Le modafinil est un stimulant du SNC.

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est disponible en tant que mГ©dicament gГ©nГ©rique et sous diffГ©rentes formes, notamment un comprimГ©, une pilule, une gomme, un spray nasal et une solution. Le modafinil est utilisГ© pour la somnolence associГ©e Г  la narcolepsie, les troubles du sommeil liГ©s au travail postГ© et l’apnГ©e obstructive du sommeil. https://modafinilsansordonnance.store/nootropique-en-vente-libre/ Il est homologuГ© pour une utilisation de jour comme de nuit.

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil n’est pas recommandГ© aux personnes souffrant d’affections pouvant ГЄtre causГ©es par une poussГ©e d’Г©nergie, notamment celles prГ©sentant une pression artГ©rielle instable, des arythmies, une maladie cardiaque, une mauvaise circulation ou une sensibilitГ© Г  la cafГ©ine. https://lemodafinil.online/acheter-modafinil-sans-ordonnance/ Selon une analyse de 2002 dans la revue mГ©dicale Avis sur la mГ©decine du sommeil, le modafinil est gГ©nГ©ralement administrГ© trois fois par jour (Г  intervalles de 8 Г  12 heures) en doses fractionnГ©es, bien que certains patients puissent choisir de le prendre jusqu’Г  six fois par jour.

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est cher et est considГ©rГ© dans les revues scientifiques Г  comitГ© de lecture comme apportant un soulagement significatif aux personnes ayant des quarts de travail dus Г  la somnolence ou Г  des problГЁmes similaires, mais Г  fortes doses, il peut causer des problГЁmes de santГ©. Il est possible que le Modafinil agisse sur une voie biologique totalement diffГ©rente de celle d’une amphГ©tamine. https://modafinilsansordonnance.store/provigil-acheter/ Il s’agit d’un traitement expГ©rimental destinГ© Г  ГЄtre utilisГ© comme activateur de la cognition dans un certain nombre d’indications diffГ©rentes, y compris l’amГ©lioration des compГ©tences cognitives utilisГ©es sur le lieu de travail et Г  des fins personnelles.

 37. Your comment is awaiting moderation.

  L’individu doit ГЄtre capable de tolГ©rer des niveaux accrus d’Г©veil et Г©galement d’Г©viter la surstimulation. En raison de la possibilitГ© qu’il puisse provoquer des effets secondaires, il est recommandГ© que le mГ©dicament ne soit utilisГ© que pendant de courtes pГ©riodes (Modafinil Research). https://modafinilsansordonnance.online/modalert-sans-ordonnance/ Le modafinil ne rГ©duit pas la somnolence ainsi que la cafГ©ine, et certaines Г©tudes suggГЁrent qu’il pourrait avoir des avantages supplГ©mentaires, comme ГЄtre un lГ©ger coupe-faim.

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Il a Г©tГ© rapportГ© qu’il avait une efficacitГ© similaire Г  celle du mГ©thylphГ©nidate, mais avec un potentiel d’abus plus faible et un effet plus soutenu. Chez les personnes atteintes de narcolepsie, les niveaux d’hypocrГ©tine sont Г©puisГ©s, ce qui entraГ®ne une perte d’Г©veil. https://modafinilgenerique.store/alertec-vente-libre/ Le modafinil se prend par voie orale.

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil se prend par voie orale. https://modafinilpascher.store/modiodal/ Dans un cadre clinique, Modafinil peut ГЄtre utilisГ© pour le traitement Г  court terme des troubles du sommeil liГ©s au travail postГ©, comme ceux qui surviennent chez les travailleurs des compagnies aГ©riennes, les ingГ©nieurs et le personnel militaire, entre autres.

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est Г©galement structurellement liГ© Г  l’acГ©tylcholine, et il a Г©tГ© suggГ©rГ© que ses effets neurochimiques sur le cerveau pourraient ГЄtre similaires Г  ceux de l’acГ©tylcholine. https://modafinilgenerique.store/nootropique-sans-ordonnance/ Les personnes utilisant le modafinil pour des problГЁmes de travail postГ© doivent Г©viter de conduire ou d’utiliser des machines dangereuses pendant qu’elles sont sous modafinil.

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil peut ГЄtre une alternative plus puissante et plus sГ»re aux mГ©dicaments tels que l’amphГ©tamine et la dexamphГ©tamine. Ce mГ©dicament peut allonger l’intervalle QT et doit ГЄtre utilisГ© avec prudence chez les patients atteints d’une maladie du systГЁme de conduction cardiaque prГ©existante. https://lemodafinil.online/acheter-modafinil-en-maroc/ Le modafinil est un mГ©dicament dГ©rivГ© de la cyclopentyltryptamine prescrit en France depuis 1994.

 42. Your comment is awaiting moderation.

  De plus, on pense que l’interaction du modafinil avec le systГЁme cholinergique est principalement responsable de ses effets favorisant l’Г©veil. https://modafinilgenerique.store/modafinil-ordonnance/ Il peut Г©galement inhiber le transporteur de la glycoprotГ©ine P, ce qui peut ГЄtre important chez les personnes recevant des mГ©dicaments qui sont des substrats de la glycoprotГ©ine P comme la digoxine.

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil peut ГЄtre classГ© comme un mГ©thylphГ©nidate, une amphГ©tamine ou un autre mГ©dicament analogue. https://modafinilsansordonnance.online/provigil-achat/ Le modafinil agit en augmentant la quantitГ© de dopamine disponible, augmentant ainsi les actions du centre de rГ©compense du cerveau chez les adultes, tout en ayant peu d’effet sur les rГ©cepteurs de la dopamine.

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Cependant, ils ne sont pas aussi rГ©alistes que les illusions visuelles qui font paraГ®tre des objets, des personnes ou des animaux plus grands ou plus petits ou qui ont changГ© de forme. https://modafinilgenerique.online/nootropique-en-vente-libre/ Modafinil HCL est la formulation originale vendue aux Г‰tats-Unis et est en cours de dГ©veloppement pour le marchГ© amГ©ricain.

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Son nom chimique est (R)-N-(benzhydrylmГ©thyl)-2-(benzylamino)-1-mГ©thyl-1-phГ©nyl-Г©thylamine. https://modafinilgenerique.online/modafinil-prix/ Ces antagonistes des rГ©cepteurs A1 comprennent Г©galement des antagonistes non sГ©lectifs du rГ©cepteur A1 de l’adГ©nosine (voir Г‰thoxylates d’alxonylphГ©nol, brassinostГ©roГЇdes et piceatannol), entre autres.

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Il n’est pas approuvГ© pour la narcolepsie ou d’autres troubles du sommeil. L’ingrГ©dient actif de Nuvigil est le modafinil, un stimulant exclusif et un ingrГ©dient actif nootropique. https://lemodafinil.online/provigil-acheter/ Il peut stimuler le cerveau et amener les gens Г  se rГ©veiller plus souvent, Г  mieux performer, Г  penser plus clairement, Г  se souvenir des choses et Г  penser plus vite.

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Des doses plus importantes de Modavigil OTC peuvent avoir un effet similaire sur la somnolence, mais ne doivent pas ГЄtre utilisГ©es plus de sept jours de suite. Le modafinil est contre-indiquГ© chez les personnes prГ©sentant une hypersensibilitГ© au modafinil, ou ayant des antГ©cГ©dents de troubles psychiatriques ou de coma, et celles prГ©sentant des conditions mГ©dicales qui pourraient ГЄtre exacerbГ©es par le mГ©dicament. https://modafinilgenerique.online/alertec-vente-libre/ Le modafinil augmente l’Г©veil et diminue les sensations de somnolence, de fatigue et de somnolence.

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil peut Г©galement avoir des effets additifs avec d’autres stimulants du SNC tels que l’amphГ©tamine et le mГ©thylphГ©nidate. Pour ce faire, il augmente le nombre de neurotransmetteurs appelГ©s dopamine et noradrГ©naline qui vous aident Г  rester Г©veillГ©. https://modafinilgenerique.online/acheter-modafinil-en-ligne/ Le modafinil peut augmenter la capacitГ© naturelle d’une personne Г  dormir.

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Il a Г©tГ© approuvГ© aux Г‰tats-Unis en 1998 pour le traitement de la somnolence excessive associГ©e Г  la narcolepsie et Г  l’hypersomnie idiopathique et depuis lors, il a Г©tГ© utilisГ© hors AMM par les consommateurs et les professionnels de la santГ© pour une variГ©tГ© d’autres troubles, notamment les troubles du sommeil liГ©s au travail postГ© et les troubles obstructifs. https://modafinilgenerique.online/provigil-en-canada/ Ces propriГ©tГ©s sont Г©galement responsables de nombreux effets secondaires, les plus connus Г©tant l’augmentation du rythme cardiaque et l’augmentation de la tension artГ©rielle.

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Consultez votre mГ©decin si vous avez des inquiГ©tudes concernant l’utilisation d’un patch. Il est largement utilisГ© en Asie, oГ№ il est disponible sur ordonnance au Japon, en CorГ©e, en Chine, Г  Singapour et Г  TaГЇwan. https://modafinilpascher.store/achat-modafinil/ Modafinil est disponible sous deux formes : une forme de comprimГ© qui contient 200 mg ou une forme liquide qui contient 100 mg du mГ©dicament.

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Il est plus souvent utilisГ© pour aider les gens Г  rester Г©veillГ©s pendant le travail postГ© ou pour lutter contre la somnolence due Г  l’apnГ©e obstructive du sommeil. https://modafinilpascher.store/nootropique-pharmacie/ Le modafinil est un puissant inhibiteur du transporteur de recapture des neurotransmetteurs, ce qui entraГ®ne une augmentation des niveaux de ces trois neurotransmetteurs dans le cerveau.

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est disponible sous forme de comprimГ©s de 100 mg, 200 mg et 400 mg, et il peut Г©galement ГЄtre pris en une seule dose quotidienne de 200 mg. Le modafinil peut ГЄtre prescrit sous forme orale et intranasale. https://modafinilsansordonnance.online/nootropique-sans-ordonnance/ L’indication la plus courante et la plus Г©tudiГ©e du modafinil concerne les personnes atteintes de narcolepsie.

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Au fur et Г  mesure que les effets principaux du modafinil s’estompent, le corps entre dans un lГ©ger Г©tat de gueule de bois suite aux effets antГ©rieurs du mГ©dicament. https://modafinilpascher.store/acheter-modafinil-en-canada/ Bien que certaines Г©tudes aient suggГ©rГ© que le modafinil puisse produire des interactions additives ou mГЄme synergiques avec des mГ©dicaments stimulants, les rГ©sultats Г©taient mitigГ©s et aucune Г©tude n’a examinГ© directement son interaction avec la cafГ©ine.

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Une seule Г©tude l’a trouvГ© utile pour les personnes souffrant de dГ©pression. Les rapports d’effets indГ©sirables graves liГ©s Г  l’utilisation du mГ©dicament comprennent la mort subite, l’arrГЄt cardiaque, l’insuffisance cardiaque ou respiratoire, l’hГ©morragie, la fibrillation auriculaire, l’hypertension, la syncope, les vomissements, la bradycardie, l’hypoxie et les effets neuropsychiatriques, tels que l’insomnie, l’irritabilitГ© et la confusion. https://modafinilsansordonnance.store/nootropique-achat/ Le modafinil (Modalert, Provigil) est Г©galement utilisГ© hors AMM pour amГ©liorer le fonctionnement cognitif et la vigilance chez les personnes atteintes d’une condition mГ©dicale non traitГ©e, comme le trouble dГ©ficitaire de l’attention avec hyperactivitГ© (TDAH).

 55. Your comment is awaiting moderation.

  CommercialisГ© comme traitement de la fatigue, de l’anxiГ©tГ© et du travail postГ©, le modafinil est disponible sous forme de comprimГ©s dosГ©s Г  200 mg, 300 mg et 400 mg. https://modafinilpascher.store/acheter-provigil-france/ Les principaux problГЁmes d’interaction concernent les patients souffrant de problГЁmes hГ©patiques, rГ©naux ou d’autres organes, les personnes allergiques Г  toute substance mГ©dicamenteuse, les patients prГ©sentant des problГЁmes de santГ© potentiellement problГ©matiques ou des maladies graves, les personnes atteintes de certaines malformations congГ©nitales, les patients prenant des anticoagulants (mГ©dicaments qui aident maintenir une coagulation sanguine stable) et les femmes enceintes.

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Une Г©tude de dosage du modafinil 400-800 mg a rГ©vГ©lГ© qu’il Г©tait efficace pour augmenter le temps de rГ©action et “d’autres variables cognitives” telles que la mГ©moire et l’attention. Le modafinil est un mГ©dicament stimulant qui augmente le flux sanguin vers certaines parties du cerveau, notamment l’hypothalamus et le locus coeruleus. https://modafinilgenerique.store/provigil-achat/ Cela peut Г©galement amГ©liorer l’humeur.

 57. Your comment is awaiting moderation.

  C’est ce que Г§a fait. Pour traiter les troubles du sommeil liГ©s au travail postГ©, le modafinil est pris le matin pendant une Г  deux heures avant le dГ©but de la pГ©riode de sommeil. https://modafinilsansordonnance.online/nootropique-en-pharmacie/ Il a Г©tГ© approuvГ© pour la commercialisation en France en 1994 et par la Food and Drug Administration (FDA) des Г‰tats-Unis en 1998.

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Chez l’homme, son utilisation a Г©tГ© associГ©e Г  une diminution de l’activitГ© cГ©rГ©brale Г©pileptiforme, ce qui suggГЁre qu’il pourrait ГЄtre efficace pour prГ©venir les crises chez les personnes atteintes d’Г©pilepsie. https://modafinilsansordonnance.online/modafinil-europe/ Il n’est pas clair si l’utilisation pendant la grossesse est sans danger.

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Une dose de 200 mg est la plus courante. Le modafinil est utilisГ© pour traiter la somnolence excessive due Г  la narcolepsie, les troubles du sommeil liГ©s au travail postГ© et l’apnГ©e obstructive du sommeil. https://modafinilpascher.store/nootropique-en-pharmacie/ Il arrГЄte temporairement les signaux que le cerveau envoie au corps lorsque le corps pense qu’il devrait dormir.

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Le comprimés est parfois vendu sous le nom de Provigil modafinil. https://fr.ulule.com/achat-modafinil-en-ligne/ Contrairement aux stimulants psychomoteurs classiques, ces pilules a un effet principalement dans les zones cérébrales impliquées dans la régulation de l’éveil, du sommeil, de la veille et de la vigilance.

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Apnée/hypopnée est une condition médicale dans laquelle les muscles soutenant la langue ou le palais mou involontairement se relâchent pendant le sommeil, et soit partiellement obstruer les voies respiratoires causant la respiration superficielle (hypopnée), ou bloquer complètement les voies respiratoires, provoquant la respiration s’arrêter (apnée du sommeil). https://fr.ulule.com/modafinil-en-france/ Le médicament utilise substances chimiques naturelles afin de stimuler une réaction qui implique aussi les autres importants neurotransmetteurs dans le cerveau.

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Ceci est particulièrement utile pour les médicaments qui sont généralement très coûteux, comme le Modafinil. https://fr.ulule.com/modafinil-en-belgique/ Certains médecins qui sont au courant de toutes les recherches faites sur le Modafinil pour le TDAH vont prescrira en fait de Modafinil sur l’étiquette pour leurs patients, plus généralement dans les situations où les médicaments stimulants traditionnels ont eu des effets secondaires négatifs.

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil. https://fr.ulule.com/modafinil-sansordonnance/ Il est aussi couramment utilisé comme drogue Nootropique pour amélioration de la mémoire, d’apprentissage, concentration de, et de se concentrer.

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil har en oppiggande effekt som liknar amfetaminer, om enn med långsammare verkan. Dette gjør det umulig å kjøpe på et apotek uten resept fra lege, men du kan fortsatt kjøpe på nett fra leverandører som opererer i andre regioner som har mer avslappede regler til farmasøytisk produktlovgivning. https://kjopmodafinil.online/hvordan-bestille-modafinil-via-internett/ Kombinasjonen av behandling med CPAP og modafinil kan være nødvendig for å få den beste måten å behandle din tilstand.

Leave a Reply

Close Menu