การเปลี่ยนชื่อ Domain บน Windows Server หลังจากโปรโมตไปแล้ว

การเปลี่ยนชื่อ Domain บน Windows Server หลังจากโปรโมตไปแล้ว

กรณีที่โปรโมต Domain Controller และกำหนดชื่อ Domain ไปแล้ว แต่ในภายหลังอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ Domain ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน เราก็สามารถทำได้ โดยมีคำสั่งที่ต้องพิมพ์ดังนี้

  1. ต้องไปสร้างโซนของ Domain ใหม่ก่อน โดย Schema และ Record ต่างๆ ต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ แล้วใช้คำสั่ง rendom /list เพื่อสร้างไฟล์ domainlist.xml ขึ้นมา ไฟล์นี้จะอยู่ที่โฟลเดอร์ Administrator ของเรา

2. เปิดไฟล์ domainlist.xml ด้วย Text Editor แล้วไล่เปลี่ยนชื่อ domain เก่าเป็น domain ใหม่แทนลงไปให้หมด เสร็จแล้วพิมพ์ 3 คำสั่งนี้ด้วยสิทธิ์ของ Enterprise Admin ดังนี้

rendom /upload
rendom /prepare
rendom /execute

3. ทุกคำสั่งต้องไม่มี Error แล้ว Windows Server จะ reboot ประมาณ 2 ครั้ง เป็นอันเสร็จครับ อาจต้องรอสักหน่อยเพื่อรอ DNS อัปเดตให้สมบูรณ์ด้วย

Close Menu