การเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN ผ่านโปรแกรม FortiClient

การเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN ผ่านโปรแกรม FortiClient

IPSec VPN เป็นการเชื่อมต่อ VPN ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ Site To Site และแบบ Client To Site หรือที่เรียกกันว่า Remote Access VPN

ใน Fortigate สามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมต่อ IPSec VPN ผ่านระบบปฏิบัติการอะไร ซึ่งรองรับทั้งบน Windows, MAC OS, Linux หรือ Android หากต้องการการเชื่อมต่อที่ง่ายก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม FortiClient มาเชื่อมต่อแบบ Remote Access VPN ได้

การกำหนดค่า IPSec VPN แบบ Remote Access บน Fortigate

ใน Fortigate เราสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access ได้ด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. สร้าง VPN User และ Group ขึ้นมาก่อน

2. คลิกคำสั่ง VPN > IPSec Wizard ขั้นตอน VPN Setup กำหนดค่าดังนี้

 • Name = ipsec_vpn
 • Template Type = เลือก Remote Access
 • Remote Device Type = เลือก FortiClient VPN for OSX, Windows…

3. ขั้นตอน Authentication กำหนดค่าดังนี้

 • Incoming Interface = เลือก WAN (port1)
 • Authentication Method = เลือก Pre-shared Key
 • Pre-shared Key = กำหนดเป็น 1234567890abcd
 • User Group = เลือก Group ที่สร้างขึ้น

4. ขั้นตอน Policy & Routing กำหนดค่าดังนี้

 • Local Interface = เลือก LAN (port2)
 • Local Address = เลือก Object ชื่อ lan
 • Client Address Range = กำหนด IP ที่จะแจกให้กับเครื่อง Client ที่ Remote เข้ามา
 • Subnet Maske = 255.255.255.255
 • DNS Server = เลือก Use System DNS
 • ปิดการทำงานของคำสั่ง Enable IPv4 Tunnel

5. ขั้นตอน Client Options คลิกปุ่ม Create

กำหนดค่า Remote Access VPN ที่ฝั่ง Client ด้วย FortiClient

ที่ฝั่งเครื่อง Client ที่จะเชื่อมต่อ VPN เข้ามาที่ Fortigate ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม FortiClient มาติดตั้งก่อนที่ https://www.forticlient.com/downloads

 1. เปิดโปรแกรม FortiClient ขึ้นมา คลิกคำสั่ง REMOTE ACCESS ที่เมนูด้านซ้ายมือแล้วกำหนดค่าดังนี้
 • VPN = เลือก IPSec VPN
 • Connection Name = กำหนดชื่อการเชื่อมต่อ VPN
 • Remote Gateway = ใส่หมายเลข IP ของ VPN Server
 • Authentication Method = กำหนดเป็น Pre-shared key แล้วกำหนดรหัสให้ตรงกับที่ตั้งไว้ใน Fortigate

2. คลิกปุ่ม Save

3. ใส่ชื่อ User และ Password ที่อยู่บน Fortigate แล้วคลิกปุ่ม Connect ก็จะสามารถเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN ได้แล้ว

หมายเหตุ : หากเชื่อมต่อไม่ได้ให้คลิกคำสั่ง Advanced Settings เพื่อกำหนดค่าการเข้ารหัส IPSec VPN ให้ตรงกับค่าที่ FortiGate ได้กำหนดไว้

Close Menu