การเชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage เข้าไปใช้งานในเครื่อง VM

การเชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage เข้าไปใช้งานในเครื่อง VM

ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage ไปใช้งานในเครื่อง VM ต่างๆ ที่อยู่ใน ESX เพื่อใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลหรือ Backup ไฟล์สำคัญ เราสามารถทำได้โดยกำหนดค่าในส่วนของ USB Controller ดังนี้

  1. เชื่อมต่อไดรฟ์ USB Storage ไปที่เครื่อง Host (Physical Server) ก่อน
  2. ที่ ESXi คลิกขวาที่เครื่อง VM (Virtual Machine) ที่ต้องการใช้งานไดรฟ์ USB Storage จากนั้นเลือกคำสั่ง Edit Settings

3. ที่คำสั่ง New USB controller ให้คลิกเลือกเวอร์ชั่นของไดรฟ์ USB (เป็นเวอร์ชั่น 2.0 หรือ 3.0) ให้ตรงกับที่เราเชื่อมต่อ

4. คลิกคำสั่ง Add other device > USB device

5. ตอนนี้ที่คำสั่ง New USB device เราจะสามารถมองเห็นชื่อไดรฟ์ USB Storage ที่ได้เชื่อมต่อกับเครื่อง Host แล้ว โดยจะสามารถนำเข้ามาใช้งานในเครื่อง VM เครื่องนี้ได้

6. เมื่อเปิดเครื่อง VM ขึ้นมา ก็จะสามารถใช้งานไดรฟ์ USB Storage ในระบบปฏิบัติการของเครื่อง VM ได้แล้ว

Close Menu