การฟอร์เวิร์ดพอร์ตให้กับ MikroTik

การฟอร์เวิร์ดพอร์ตให้กับ MikroTik

สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หลัง MikroTik หากต้องการทำฟอร์เวิร์ดพอร์ต เพื่อให้เครื่องจากภายนอกสามารถติดต่อเข้ามายังเครื่องภายในได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมนู IP > Firewall ที่หน้าต่าง Firewall ให้คลิกแท็บ NAT แล้วคลิกปุ่ม +
mikrotik forward port

2. ที่หน้าต่าง NAT Rule ให้คลิกแท็บ General แล้วกำหนดค่าดังนี้

  • ที่คำสั่ง Chain ให้เลือกเป็น dstnat
  • ที่คำสั่ง Protocol ให้เลือกเป็น 6 (tcp)
  • ที่คำสั่ง Dst. Port ให้กำหนดหมายเลขพอร์ตของโปรแกรมที่ต้องการทำฟอร์เวิร์ดพอร์ต ในตัวอย่างนี้กำหนดเป็นหมายเลข 3389 ก็คือพอร์ตของโปรแกรม Remote Desktop
  • ที่คำสั่ง In. Interface กำหนดเป็น pppoe-out1 ก็คือขา WAN ที่ออกอินเทอร์เน็ต

เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Apply

mikrotik forward port

3. คลิกแท็บ Action แล้วกำหนดค่าดังนี้

  • ที่ช่อง Action ให้เลือกเป็น dst-nat
  • ที่ช่อง To Addresses กำหนดหมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้อง IPหรือกล่อง DVR ที่ให้เครื่องจากภายนอกสามารถติดต่อเข้ามาได้
  • ที่ช่อง To Ports กำหนดหมายเลขพอร์ตของโปรแกรมที่ต้องการทำฟอร์เวิร์ดพอร์ต

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำฟอร์เวิร์ดพอร์ตแล้ว

mikrotik forward port

Leave a Reply

Close Menu