การทำ Windows Server เป็น Network Storage ด้วย iSCSI Server

การทำ Windows Server เป็น Network Storage ด้วย iSCSI Server

ตั้งแต่ Windows Server 2012 – 2019 สามารถทำตัวเองเป็น Network Storage ผ่าน โปรโตคอล iSCSI ทั้งในฝั่งของ Server และ Initiator (Client) ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน Storage ไปได้มากทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพที่ได้อาจไม่สามารถเทียบเท่ากับ Network Storage จริงๆ ได้ แต่หากเป็นการใช้งานที่ไม่หนักมาก การใช้ iSCSI Server บน Windows Server ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเมื่อเทียบกันแล้วจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีในระดับหนึ่ง แต่จะเหมาะสมกับการใช้งานของทุกคนหรือไม่นั้น ต้องลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ

การจัดเตรียมฮาร์ดดิสก์และติดตั้ง iSCSI Server บน Windows Server

ก่อนอื่นให้จัดเตรียมพื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ที่จะใช้ในการทำงานและติดตั้ง iSCSI Server ลงบน Windows Server โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ที่คำสั่ง Disk Management ให้จัดเตรียมพื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการใช้งานเป็น Disk ของ iSCSI Server โดยทำ Initialize Disk และฟอร์แมตดิสก์ให้เรียบร้อยก่อน โดยควรมีพื้นที่ว่างที่มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน

2. ติดตั้ง Service ของ iSCSI Server โดย Add Roles ที่ File and Storage Services > File and iSCSI Services แล้วคลิกเลือกคำสั่ง iSCSI Target Server

การสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนของ iSCSI Server

การสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนของ iSCSI Server เพื่อส่งไปใช้งานบนเครื่อง Server ต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน Network Storage ร่วมกัน มีขั้นตอนดังนี้

  1. หลังจากติดตั้ง Service เสร็จแล้ว ให้ไปที่หน้าต่าง Server Manager คลิกเลือกคำสั่ง File and Storage Services > iSCSI แล้วคลิกคำสั่ง To create an iSCSI virtual disk, start the New iSCSI Virtual Disk Wizard

2. ที่ขั้นตอน Select iSCSI virtual disk location ให้คลิกเลือกคำสั่ง Select by volume แล้วคลิกเลือกไดรฟ์สำหรับทำ iSCSI ตัวอย่างนี้เลือกไดรฟ์ E: จากนั้นคลิกปุ่ม Next

3. ขั้นตอน Specify iSCSI virtual disk name ให้กำหนดชื่อที่ช่อง Name (ตัวอย่างนี้กำหนดชื่อ VMstorage) แล้วคลิกปุ่ม Next

4. ขั้นตอน Specify iSCSI virtual disk size ให้กำหนดขนาดเท่ากับฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการทำ iSCSI แล้วคลิกคำสั่ง Fixed size จากนั้นคลิกปุ่ม Next

5. ขั้นตอน Assign iSCSI target ให้คลิกเลือกคำสั่ง New iSCSI target แล้วคลิกปุ่ม Next

6. ขั้นตอน Specify target name ให้กำหนดชื่อที่ช่อง Name (ตัวอย่างนี้กำหนดเป็น VMstorage-Target) แล้วคลิกปุ่ม Next

7. ขั้นตอน Specify access servers ให้คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มหมายเลข IP ของเครื่องที่ต้องการใช้ ดิสก์จาก iSCSI ลงไป (iSCSI Initiator)

8. คลิกเลือกคำสั่ง Enter a value for the selected type ที่ช่อง Type คลิกเลือกคำสั่ง IP Address และที่ช่อง Value ให้ใส่หมายเลข IP ของ iSCSI Initiator ลงไป สามารถเพิ่มได้หลาย IP เพื่อให้เข้าถึงดิสก์จาก iSCSI ได้พร้อมกัน

9. ขั้นตอน Enable Authentication ไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ เพราะต้องการให้เชื่อมต่อกันได้เลย โดยไม่ต้องมีการ Authen ดังนั้นให้คลิกปุ่ม Next

10. ขั้นตอน Confirm selections ให้คลิกปุ่ม Create

11. โปรแกรมจะสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนแบบ iSCSI ให้รอจนกระทั่งเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close

12. กลับมาที่หน้าต่าง Server Manager ที่ช่อง iSCSI VIRTUAL DISKS จะปรากฏฮาร์ดดิสก์เสมือนแบบ iSCSI ขึ้นมา โดยมีนามสกุลเป็น .vhdx

13. เลื่อนลงมาด้านล่าง ที่ช่อง iSCSI TARGETS จะพบชื่อไดรฟ์ iSCSI (Target IQN) สำหรับส่งไปยังเครื่อง iSCSI Initiator ที่ต้องการเชื่อมต่อกับดิสก์นี้

การกำหนดค่าให้ฝั่ง iSCSI Initiator เชื่อมต่อไปยังฮาร์ดดิสก์เสมือนของ iSCSI Server

การที่เครื่อง Server อื่นๆ หรือฝั่งของ iSCSI Initiator จะสามารถใช้ดิสก์ของ iSCSI ได้ จะต้องกำหนดค่าการทำงานผ่านโปรแกรม iSCSI Initiator สำหรับใน Windows Server โปรแกรมนี้จะติดตั้งมาให้แล้ว เพียงแค่กำหนดการเชื่อมต่อให้ถูกต้องก็สามารถใช้งานได้เลย ดังนี้

  1. ที่ฝั่ง iSCSI Initiator เปิดหน้าต่าง Server Manager ขึ้นมา แล้วคลิกคำสั่ง Tools > iSCSI Initiator

2. ที่หน้าต่าง iSCSI Initiator ในช่อง Target ใส่ชื่อเครื่อง iSCSI Server ลงไป แล้วคลิกปุ่ม Quick Connect สักครู่ในช่อง Discovered targets โปรแกรมจะแสดงชื่อดิสก์ของ iSCSI Server ขึ้นมา พร้อมแสดงสถานะว่า Connectd และที่ช่อง Progress report จะแสดงข้อความขึ้นมาว่า “Login Succeeded.”

3. เปิดหน้าต่าง Computer Management ขึ้นมา จะพบว่ามีดิสก์ของ iSCSI Server เชื่อมต่อเข้ามาแล้ว เราสามารถสั่งฟอร์แมตดิสก์นี้เพื่อนำไปใช้งานได้เลย

Close Menu