การทำ Mikrotik เป็น PPPoE Server และ PPPoE Client เสมือนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

การทำ Mikrotik เป็น PPPoE Server และ PPPoE Client เสมือนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ถ้าต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบ PPPoE โดยให้ Mikrotik ทำหน้าที่เป็น PPPoE Server เสมือนกับเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ฝั่งของเครื่อง Client ทำการ Authen โดยไม่ต้องใช้ Hotspot Server โดยเปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อเข้ามาแบบ PPPoE Client แทน ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า ลดปัญหาเรื่องการจ่าย IP ไปยังเครื่องอื่นๆ โดยเปล่าประโยชน์ และโดยรวมจะมีปัญหาจุกจิกน้อยกว่า โดยสามารถใช้เครื่องของตัวเองหรือ Router ของผู้ใช้เชื่อมต่อเข้ามาได้ด้วย  ก็สามารถทำได้ดังนี้

ฝั่ง Mikrotik ที่ทำหน้าที่เป็น PPPoE Server

 1. คลิกเมนู PPP จากนั้นที่หน้าต่าง PPP ให้คลิกแท็บ Profiles แล้วคลิกปุ่ม + เมื่อปรากฏหน้าต่าง New PPP Profile ให้กำหนดค่าดังนี้
 • Name กำหนดชื่อ Profile (ตัวอย่างนี้คือ profile1)
 • Local Address กำหนดหมายเลข IP ของ PPPoE Server
 • Remote Address เลือก dhcp_pool1 (เป็นชุดเดียวกับที่ใช้ในเครือข่ายภายใน)
 • DNS Server กำหนดหมายเลข IP เดียวกับ PPPoE Server
mikrotik pppoe server

2. คลิกแท็บ PPPoE Servers แล้วคลิกปุ่ม +

3. เมื่อปรากฏหน้าต่าง PPPoE Service ให้กำหนดค่าดังนี้

 • Service Name กำหนดชื่อของ PPPoE Service (ตัวอย่างนี้ตั้งเป็นชื่อ pppoe-server)
 • Interface กำหนด Interface ที่จะใช้เชื่อมต่อกับ PPPoE Client
 • Default Profile เลือก Profile ที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ 1
mikrotik pppoe server

4. คลิกแท็บ Secrets แล้วคลิกปุ่ม +

5. ที่หน้าต่าง New PPP Secret ให้กำหนดค่าดังนี้

 • Name กำหนดชื่อ User name (ตัวอย่างนี้กำหนดเป็น user1@eznet)
 • Password กำหนดรหัสพาสเวิร์ด
 • Service เลือกเป็น Any
 • Profile เลือก Profile ที่สร้างขึ้น
mikrotik pppoe server

ฝั่ง Mikrotik ที่ทำหน้าที่เป็น PPPoE Client

 1. ที่หน้าต่าง PPP คลิกปุ่ม + แล้วเลือกคำสั่ง PPPoE Client
mikrotik pppoe server

2. ที่หน้าต่าง New Interface ในช่อง Interfaces กำหนดเป็น ether1

mikrotik pppoe server

3. คลิกแท็บ Dial out กำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อไปยัง PPPoE Server ลงไป แล้วคลิกปุ่ม Apply หากเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฏสถานะ Status ว่า connected ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าต่าง

mikrotik pppoe server

4. คลิกเมนู IP > Firewall แล้วคลิกแท็บ NAT จากนั้นคลิกปุ่ม +

5. ที่หน้าต่าง New NAT Rule ให้กำหนดค่าดังนี้

 • Chain เลือกเป็น srcnat
 • Src. Address กำหนดเป็น 192.168.20.0/24 (หมายเลข IP ของเครือข่ายภายใน)
 • Out Interface กำหนดเป็น pppoe-out1
mikrotik pppoe server

6. คลิกแท็บ Action แล้วเลือกคำสั่ง masquerade

mikrotik pppoe server

Leave a Reply

Close Menu