ติดตั้ง SNMP Server และ IPHost Network Monitor เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของ Domain controller

ติดตั้ง SNMP Server และ IPHost Network Monitor เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของ Domain controller

SNMP (Simple Network Management Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้มอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายรวมถึงเครื่อง Server ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดของตัวอุปกรณ์ สถานะการทำงาน หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ โดยจะมีเครื่อง NMS (Network Management Stations) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อหากเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบจะสามารถรับทราบและหาทางแก้ปัญหาได้ทัน

  1. ติดตั้ง Feature ชื่อ SNMP Service

2. ที่หน้าต่าง Computer Management เข้าไปที่คำสั่ง Services คลิกขวาที่คำสั่ง SNMP Service > Properties

3. คลิกแท็บ Security แล้วคลิกปุ่ม Add จากนั้นที่ช่อง Community Name กำหนดชื่อเป็น Public แล้วคลิกปุ่ม Add

4. คลิกเลือกคำสั่ง Accept SNMP packets from any host แล้วคลิกปุ่ม OK

5. เปิดหน้าต่าง Windows Firewall with Advanced Security คลิกคำสั่ง Inbound Rules แล้วคลิกขวาที่ SNMP Service (UDP In) Domain แล้วเลือก Properties

6. คลิกแท็บ Scope เลือกทั้งในส่วนของ Local IP address และ Remote IP address เป็น Any IP address แล้วคลิกปุ่ม OK

7. กำหนดค่าที่ฝั่ง Outbound Rules เหมือนกับขั้นตอนของ Inbound Rules

8. ดาวน์โหลดโปรแกรม IPHost Network Monitor ที่ https://iphostmonitor.com/download.html

9. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ก็จะสามารถใช้โปรแกรมมอนิเตอร์สถานะการทำงานต่างๆ ของเครื่อง Windows Server ได้แล้ว

Close Menu